RSM Croatia duži niz godina pruža usluge VERIFIKACIJE TROŠKOVA, a koje obuhvaćaju:

 -  REVIZIJE EU PROJEKATA – revizije operacija i revizije sustava,

 - REVIZIJE FILMOVA snimljenih u RH

 

Preko 170 odrađenih revizija projekata od kojih ističemo:

 • Program transnacionalne suradnje za jugoistočnu Europu
 • Program međugranične suradnje Hrvatske i Mađarske
 • Dunavski program transnacionalne suradnje
 • Suradnju s Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA)
 • Predakreditacijska revizija tehničke kapacitiranosti Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)
 • Revizije u oviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009. - 2014. i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009. – 2014.

 

RSM-ov tim zadužen za usluge verifikacije troškova u kojima su najznačajnije revizije EU projekata, sastoji se od iskusnih stručnjaka koji su sudjelovali na raznim angažmanima drugostupanjskih kontrola projekata u internacionalnim projektima kao i nacionalnim programima čime su stekli dodatna iskustva i saznanja o provedbi projekata te vrste.

 

REVIZIJA EU PROJEKATA je proces verifikacije troškova generiranih u projektima financiranim bespovratnim sredstvima te obuhvaća postupke utvrđivanja jesu li:

 • sredstva NAMJENSKI potrošena,
 • potvrda da je izdatak PLAĆEN u PRIHVATLJIVOM ROKU,
 • da se odnosi NA STAVKE ODOBRENE SPORAZUMOM,
 • da su poštovani UVJETI SPORAZUMA za individualni oblik potpore i
 • da postoji ODGOVARAJUĆA POPRATNA DOKUMENTACIJA, uključujući KNJIGOVODSTVENU evidenciju

 

Revizijsko izvješće mora sadržavati najmanje:

 - jamstvo da su izdaci plaćeni u razdoblju prihvatljivosti

 - da se izdaci odnose na stavke odobrene ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava

 - da su se poštivale ugovorne odredbe

 - da se navedeno može potvrditi odgovarajućom dokumentacijom te računovodstvenim sustavom bilježenja podataka.

Kako vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas na  [email protected] i pošaljite nam Vaša pitanja, komentare, prijedloge.