Indemnizații pentru șomaj

 

Noutăți legislative nr. 29/31.03.2020: 

Ordonanța de urgență 32/2020
Modificări ale Ordonanței de urgență 30/2020

Șomajul tehnic
Toți salariații angajatorilor care își întrerup activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor pandemiei Covid-19 pot beneficia de indemnizații suportate din bugetul asigurărilor de somaj (cel mult 75% din câștigul mediu brut pe 2020) pe perioada stării de urgență, conform unei declarații pe proprie răspundere a angajatorului. Ordonanța elimină condiția diminuării încasărilor cu cel puțin 25% pentru acordarea acestor indemnizații.
Dacă un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, iar dintre aceste contracte cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, angajatul nu beneficiază de indemnizația suportată din bugetul de somaj.
Dacă un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, angajatul beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
Dacă bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația suportată din bugetul de somaj poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
Plata indemnizaţiilor se va face către conturile deschise de angajatori la
băncile comerciale, în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.
Plata indemnizației nete către salariat se va face în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la bugetul de somaj de către angajator.
Alte categorii de profesioniști (precum persoanele fizice autorizate sau cei care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor) care și-au întrerupt activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă, pot beneficia de o indemnizaţie lunară din bugetul de stat, egală cu 75% din câştigul salarial mediu brut pe 2020.
Indemnizaţia va fi supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, iar calculul, declararea şi plata acestora se vor stabili prin ordin comun al ministrului muncii şi al ministrului finanţelor publice. Plata indemnizației se va face în baza unei declarații pe propria răspundere a beneficiarului si a altor documente solicitate de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
Perioada în care salariaţii au contracte individuale de muncă suspendate, iar angajatorii lor nu datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de concediu medical se va utiliza salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare pe perioada stării de urgență decretate.
* Prezentul buletin informativ reprezintă o succintă informare și nu are caracter de consultanță. RSM Romania SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării acestor informații fără consultarea sa în prealabil.