Măsuri fiscale pentru persoane fizice

 
 

Noutăți legislative nr. 36/19.05.2020: 


Măsuri fiscale și prorogări

Declarația Unică — O.U.G. 69/2020
Termenului de depunere a declarației unice pentru veniturile realizate în anul 2019 și termenul de plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale a fost extins până la 30 iunie 2020.
 
Contribuabilii pot beneficia de bonificații de 5% pentru Declarația Unică pentru veniturile realizate în anul 2019, dacă:
— plătesc impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate până în 30 iunie 2020.
— depun declarația prin mijloace electronice și efectuează plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale până în 30 iunie 2020.
Bonificațiile se determină de către contribuabil și se evidențiază în mod distinctiv în declarația unică.
Contribuabilii care au depus deja Declarația Unică pentru anul 2019, pot beneficia de discount prin depunerea unei declarații rectificative până în 30 iunie 2020.
Bonificații — O.U.G. 69/2020
Începând cu anul 2021, persoanele fizice care au obligația depunerii declarației unice pot beneficia de bonificație de până la 10% pentru:
— plata impozitului pe venitul anual;
— plata contribuției de asigurări sociale;
— plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Nivelul bonificațiilor, termenele de plată și condițiile de acordare se vor stabili prin legea anuală a bugetului de stat.

Stimulente pentru angajați — O.U.G. 69/2020
Primele acordate de angajatori pentru perioada stării de urgență salariaților care desfășoară activități ce presupun contact direct cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2, vor fi exceptate de la plata contribuțiilor sociale. Angajatorul va stabili acordarea acestor stimulente în baza unei decizii, iar facilitatea se aplică pentru sumele acordate până în 30 iunie 2020.   
Șomajul tehnic — O.U.G. 70/2020
Acordarea indemnizațiilor de somaj tehnic prevăzute de art. XI și art. XV din O.U.G. 30/2020 se prelungește până la data de 31 mai 2020, cu posibilitatea prelungirii după această dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile.
 
Perioada suspendării în temeiul Codului Muncii - art. 52 alin. (1) lit. c) se consideră stagiu asimilat în sistemul asigurărilor de șomaj și sumele acordate astfel se vor lua în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minim 12 luni din ultimele 24 de luni premergătoare datei pentru înregistrarea cererilor pentru indemnizația de șomaj (în situația salariaților ce încetează raporturile de muncă și solicită astfel de sume).
Zile libere pentru supravegherea copiilor — O.U.G. 70/2020
Numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinți pentru supravegherea copiilor se stabilește până la încheierea anului școlar 2019-2020. În această perioadă părinții vor beneficia în continuare de drepturile prevăzute de Legea 19/2020 si cu respectarea condițiilor legale detaliate prin H.G. 217/2020.
Decalarea programului de lucru — H.G. 24/2020
Una dintre măsurile de prevenire și control al infectării cu noul coronavirus pe durata stării de alertă se referă la obligația angajatorilor de a organiza activitatea astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să fie luate alte măsuri, precum decalararea programului de lucru.

Această măsură se aplică pentru entitățile cu un număr mai mare de 50 salariați; și prevede stabilirea unor programe individualizate de muncă, fără acordul salariaților, astfel încât să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval de 3 ore.

Programul de muncă individualizat și repartizarea acestuia pe zile se stabilesc prin act aditional la contractul individual de muncă.

* Prezentul buletin informativ reprezintă o succintă informare și nu are caracter de consultanță. RSM Romania SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării acestor informații fără consultarea sa în prealabil.