Măsuri pentru angajați și angajatori

Noutăți legislative nr. 40/04.06.2020: 


O.U.G. 92/2020: Măsuri active de sprijin pentru angajați și angajatori

Începând cu 1 iunie 2020 angajatorii ai căror salariați au beneficiat de somaj tehnic pentru minim 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă (fie că indemnizațiile de somaj au fost suportate de stat sau din fondurile angajatorului), și care își reiau activitatea în cadrul companiei beneficiază de decontarea unei părți din salariu din bugetul asigurărilor de somaj pentru o perioadă de trei luni.
Decontarea se poate face pentru perioada cuprinsă între 1 iunie și 31 august 2020, cu condiția menținerii relației contractuale până la data de 31 Decembrie 2020. Suma maximă decontată lunar pentru un angajat nu poate depăși 41,5% din salariul mediu brut pe economie (2,253 Lei).
Documentația în vederea decontării se depune electronic la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă între 1 și 25 ale lunii următoare de raportare, iar restituirea sumelor se face în termen de 10 zile de la data depunerii.
Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate și care pot beneficia de prevederile referitoare la rambursarea indemnizațiilor de somaj tehnic pentru obiectele de activitate în care se mențin restricțiile, pot opta pentru una dintre cele două facilități (fie rambursarea indemnizațiilor de somaj tehnic, fie decontarea a 41,5% din salariul brut dacă se reia activitatea salarială).
Angajatorii mai pot beneficia pentru următoarele 12 luni de 50% din salariul angajatului (dar nu mai mult de 2,500 Lei), dacă:
— în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2020, încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată și cu norîntreagă persoane în vârstă de peste 50 de ani care și-au pierdut locul de muncă în perioada stării de urgență sau de alertă din motive neimputabile lor.
— în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2020, încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani.
Persoanele menționate mai sus trebuie să fie înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor de șomaj.
Prevederile se aplică și pentru cetățenii români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angatori străini din alte state, din motive neimputabile lor, prin concediere.
Sumele primite de angajatori nu pot fi cumulate cu alte subvenții de la stat.
În situația în care contractele individuale de muncă vor înceta fără respectarea termenelor și condițiilor menționate în ordonanța de urgență, companiile vor restitui sumele primite, împreună cu dobânda de referință a BNR în vigoare la momentul încetării.
* Prezentul buletin informativ reprezintă o succintă informare și nu are caracter de consultanță. RSM Romania SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării acestor informații fără consultarea sa în prealabil.