Modificări legislative: case de marcat electronice

Noutăți legislative nr. 44/04.08.2020: 
Legea 153/2020, Ordinul 2100/2020 și Ordinul 2148/2020
Legea nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Codului fiscal și a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
Legea introduce un nou tratament fiscal aplicabil caselor de marcat electronice fiscale, care vizează atât plătitorii de impozit pe profit, cât și pe cei care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau impozit specific.
În cazul plătitorilor de impozit pe profit, costul de achiziție al caselor de marcat electronice fiscale va fi considerat cheltuială nedeductibilă la calculul rezultatului fiscal aferent perioadei în care casele au fost puse în funcțiune; ulterior, acest cost de achiziție poate fi scăzut din impozitul pe profit datorat trimestrial sau anual. În cazul în care sumele nu sunt scăzute din impozitul pe profit, acestea se reportează în următorii 7 ani.
Și în cazul microîntreprinderilor se aplică același sistem: costul de achiziție aferent caselor de marcat electronice fiscale se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care casele au fost puse în funcțiune, în limita impozitului datorat pentru trimestrul respectiv. În cazul în care sumele nu sunt scăzute din impozit, acestea se reportează în următoarele 28 de trimestre.
Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale, pot scădea costul de achiziţie din impozitul specific în anul în care casele au fost puse în funcţiune, în limita impozitului specific datorat pentru anul respectiv. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul specific se reportează pe o perioadă de 7 ani consecutivi.
Măsura se aplică și plătitorilor de impozit pe venit (persoane fizice care obțin venituri din activități independente, ș.a.m.d.). Aceștia vor adăuga costul de achiziție al caselor de marcat electronice fiscale la venitul net anual impozabil, și îl vor deduce apoi din impozitul anual datorat.
Creditul fiscal poate fi aplicat inclusiv pentru casele de marcat electronice fiscale achiziționate în 2018, 2019 și 2020 până la intrarea in vigoare a legii, în anumite condiții.
 
Ordinul nr. 2100/2020 al Ministrului Finanțelor, pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii
Ordinul aprobă procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform capitolului II din Ordonanța 69/2020. De asemenea, ordinul aduce clarificări în ceea ce privește obligațiile ce pot face obiectul anulării, debitorii care pot beneficia de anulare, procedura de acordare a amânării la plată și cea de anulare.
Ordinul nr. 2148/2020
Ordinul modifică și completează instrucțiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
 
Ordinul aduce clarificări și modificări în ceea ce privește livrările intracomunitare, exporturile de bunuri, serviciile legate de export, precum și documentele justificative pentru scutire.
* Prezentul buletin informativ reprezintă o succintă informare și nu are caracter de consultanță. RSM Romania SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării acestor informații fără consultarea sa în prealabil.