RSM Romania
Languages

Languages

Noutăți legislative nr. 35/23.04.2020

Noutăți legislative nr. 35/23.04.2020: 


Șomaj tehnic, redirecționare impozit, formulare

Șomajul tehnic (Ordonanța 53/2020)
Pensionarii sau persoanele încadrate cu grad de dizabilitate pot beneficia de indemnizațiile suportate din bugetul asigurărilor de somaj (cel mult 75% din câștigul mediu brut pe 2020), pe perioada stării de urgență.

 

Indemnizațiile de somaj tehnic acordate conform O.U.G. 30/2020 nu sunt supuse executării silite prin poprire pe toata durata acordării lor și pentru următoarele 60 de zile de la încetarea stării de urgență.
Termenul de solicitare a indemnizațiilor de șomaj tehnic aferente lunii martie 2020 de către alte categorii de profesioniști (precum persoanele fizice autorizate sau cei care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor) s-a prelungit până la data de 28 aprilie 2020, inclusiv.
Redirecționarea a 3,5% din impozitul anual (Ordinul 936/2020)
Formularele 230 (Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat) pot fi transmise electronic de către entităţile nonprofit/unităţile de cult beneficiare în format scanat (formularele semnate olograf de catre persoana care face redirectionarea), pe bază de borderou.
Formulare: 100 și 710 (Ordinul 935/2020)
Ordinul 935 modifică modelul formularelor 100 și 710, precum și instrucţiunile de completare a acestor formulare.
* Prezentul buletin informativ reprezintă o succintă informare și nu are caracter de consultanță. RSM Romania SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării acestor informații fără consultarea sa în prealabil.