Noutăți legislative nr. 45/05.08.2020

Noutăți legislative nr. 45/05.08.2020: 
Ordinul nr. 1140/2020 și Legea 151/2020
Ordinul 1140/2020 pentru aprobarea metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor

Ordinul privind aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului Electronic de Evidență a Zilierilor a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 651 din 23.07.2020.

Printre prevederile menționate în Ordinul 1140/2020 se numără:
— modalitatea de obținere a numelui de utilizator și a parolei pentru accesul în Registrul Electronic de Evidență a Zilierilor și lista cu documentele ce trebuie prezentate către ITM; 
— modalitatea de schimbare a parolei și lista documentelor ce trebuie prezentate la eliberarea unei noi parole; 
— mențiuni cu privire la conținutul și modalitatea de completare a Registrului; 
— mențiuni cu privire la transmiterea Registrului Electronic de Evidență a Zilierilor.
 Legea nr. 151/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind regimul discriminării în relațiile de muncă
Legea nr. 151/2020 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii, prin care se modifică regimul discriminării în relațiile de muncă a fost promulgată în Monitorul Oficial nr. 658 din 23.07.2020. 
Odată cu promulgarea acestei legi, au fost incluse și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor art. 5, alin (2) – (9) și ale art. 59, lit a), din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii în ceea ce privește discriminarea în relațiile de muncă. Amenda ce poate fi dispusă angajatorilor ce nu respectă aceste prevederi este cuprinsă între 1.000 lei și 20.000 Lei.
* Prezentul buletin informativ reprezintă o succintă informare și nu are caracter de consultanță. RSM Romania SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării acestor informații fără consultarea sa în prealabil.