Ordonanța 48/2020

Noutăți legislative nr. 34/17.04.2020: 


O.U.G. 48/2020
Modificări ale unor acte legislative

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal — Modificări
În cazul microintreprinderilor, se clarifică faptul că se pot acorda beneficiile fiscale aferente sponsorizărilor către instituțiile și autoritățile publice, fără obligația acestora de a fi înregistrate în Registrul entităților/unităților de cult.
Avantajele în natură acordate salariaților care ocupă funcții considerate de către angajator esențiale și care se află în izolare preventivă la locul de muncă, sunt neimpozabile și nu se includ în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale.
Ordonanța introduce noi prevederi privind valorificarea produselor accizabile (alcool etilic, băuturi alcoolice și produse energetice) intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită; aceste prevederi sunt în corelație cu cele privind modificarea O.U.G. 1/1990.
Începând cu luna aprilie 2020, scutirile de impozit și contribuții sociale menționate la art. 60, 138 și 154, alin. (1), din Legea nr. 227/2015 nu se aplică indemnizațiilor acordate din bugetul de asigurări de somaj sau de stat pe perioada stării de urgență.
Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public — Modificări
Se aduc noi reglementări privind rechiziționarea alcoolului etilic, a băuturilor alcoolice și a produselor energetice, și a utilajelor și materialelor necesare pentru transportul și depozitarea acestora.
O.U.G. 33/2020 — Modificări
Pe perioada stării de urgență și pentru încă 30 de zile de la data încetării ei, nu se face plata efectivă a TVA în vamă pentru importurile de medicamente, de echipamente de protecție, de mașini de producție a măștilor de protecție, de alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare. Lista importurilor eligibile este publicată în anexa ordonanței
de urgență.
Pe perioada stării de urgență, importatorii care dețin autorizație de utilizator final nu vor face plata efectivă a TVA în vamă pentru importurile de alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți.
 
TVA datorată în vamă și neplătită efectiv se evidențiază în deconturile perioadei atât ca taxă colectată cât și ca taxă deductibilă.
 
O.U.G. 110/2017 privind Programul de susținere a IMMurilor — Modificări
Se modifică definiția comisionului de administrare.
O.G. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată prin Legea 246/2010 — Modificări
Se introduc derogări specifice de la prevederile actelor normative menționate cu privire la solicitarea și plata taxelor de licențiere și autorizare.
Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități — Modificări
Contribuabilii plătitori de impozit specific nu datorează acest impozit pe durata întreruperii activității în perioada stării de urgență dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
— activitatea este întreruptă total sau parțial;
— nu se află în stare de insolvență;
— dețin certificatul de situație de urgență.
 
O.G. 10/2015 privind loteria bonurilor fiscale — Modificări
Extragerile lunare pentru această loterie se suspendă începând cu data instaurării stării de urgență, urmând a fi reluate la 90 de zile de la data încetării acesteia.
 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală — Modificări
Prin derogare de la prevederile Legii 207/2020, TVA solicitată la rambursare prin deconturi cu sumă negativă cu optiune de rambursare se rambursează cu control ulterior. Sunt enumerate o serie de situații în care această derogare nu este aplicabilă.
 
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată — Modificări
Termenele de depunere a situațiilor financiare anuale ale anului 2019 și a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019 se prorogă până la 31 iulie 2020.
* Prezentul buletin informativ reprezintă o succintă informare și nu are caracter de consultanță. RSM Romania SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării acestor informații fără consultarea sa în prealabil.