Ordonanța nr. 153/2020

Noutăți legislative nr. 52/14.09.2020: 


Ordonanța de urgență nr. 153/2020

Ordonanța 153/2020 instituie măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative, printre care:
Reduceri de impozit

Ordonanța introduce posibilitatea aplicării unor reduceri între 2% și 15% din valoarea impozitului pe profit, a impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor sau a impozitului specific. Cota de reducere variază în funcție de creșterea de la un an la altul a capitalurilor proprii.

Principala condiție pentru accesarea acestor reduceri este capitalul propriu pozitiv

Reducerile sunt aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2021 și sunt valabile pe o perioadă de 5 ani.

Întrucât valoarea reducerilor de impozit se determină în baza situațiilor financiare sau raportărilor contabile, după caz, termenul de depunere a declarațiilor de impozit s-a modificat astfel:
— termenul pentru depunerea declarației anuale 101 este 25 iunie a anului următor celui de raportare, sau data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.
— termenul pentru depunerea declarației 100 aferentă trimestrului IV de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este 25 iunie a anului următor celui de raportare.

Clarificări privind aplicarea O.U.G. nr. 33/2020

Ordonanța clarifică și modul de calcul al bonificațiilor de impozit reglementate prin O.U.G. nr. 33/2020, anume:
— se introduc reguli pentru contribuabilii care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic;
— bonificațiile se determină prin raportare la valoarea impozitului pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, reducerii acordate pentru aplicarea plății defalcate a TVA, și costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale.

Alte modificări

Ordonanța suspendă extragerile lunare şi ocazionale ale Loteriei Bonurilor Fiscale până la expirarea unui termen de 90 de zile de la încetarea stării de alertă/urgență declarate în contextul pandemiei COVID-19.

Ordonanța introduce un nou articol în Codul de procedură fiscală prin care se reglementează modalitatea de colaborare prin mijloace electronice între Ministerul Finanţelor Publice/A.N.A.F şi autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, precum şi alte persoane juridice de drept privat.

* Prezentul buletin informativ reprezintă o succintă informare și nu are caracter de consultanță. RSM Romania SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării acestor informații fără consultarea sa în prealabil.