Great Place to Work® utser RSM Sverige till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2023 

RSM Sverige tar för tredje gången plats på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser™. RSM Sverige rankas som nummer 17 på listan över medelstora organisationer med 50–249 anställda. Bakom utmärkelsen står Great Place to Work®, som årligen genomför världens största medarbetarundersökning. 

Agnes Gyllensvaan är en av medarbetarna som under året arbetat aktivt med Great Place to Work på RSM. Bland mycket annat så har gruppen arrangerat ett flertal givande workshops under årets gång i syfte att ta in idéer, utvecklas och ständigt bli bättre. 

Hur känns det att arbeta på en av Sveriges bästa arbetsplatser? - Jag är jättestolt! Det känns bra i magen att jobba på ett företag där både arbetsmiljö och den anställda sätts i fokus. 

Vad är det som RSM gör rätt? - Att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö tar tid och jag tror att en stor del av framgången kommer från att vi kontinuerligt arbetat med att bygga en struktur för att fånga upp brister i arbetsmiljön. Vi har sedan en tid tillbaka arbetat med coach-system, fadderskap och feedback i nedåt och uppstående led vilket man ser har gett avkastning och gjort RSM till en ännu bättre arbetsplats. Det är viktigt att man som anställd upplever att det alltid finns någon att vända sig till, både när det kommer till kompetensutveckling och mentalt stöd. Utöver detta så finns det även ett stort engagemang hos alla som arbetar på RSM vilket gör att vi behandlar varandra med respekt och omtanke. 

Vad händer framåt? - Vi vill såklart alltid förbättra oss, men det är just nu lika viktigt för oss att förvalta och bibehålla det som i dagsläget gör att vi på RSM nått detta resultat, säger Agnes Gyllensvaan.

Resultatet bygger på en grundlig analys av medarbetarnas konfidentiella svar i världens största medarbetarundersökning, Trust Index™, som utförs av Great Place To Work®. 

- Efter en noggrann granskning av RSM Sveriges resultat i vår medarbetarundersökning och deras initiativ för att skapa en riktigt bra arbetsplatskultur för alla sina medarbetare kan vi utse RSM Sverige till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2023. RSM är en förebild när det kommer till sättet att arbeta med tillit, stolthet och gemenskap på och vi hoppas att fler ska bli inspirerade att ta efter, säger Jeanette Bergvall, VD på Great Place to Work®.

Linda Modinger är även hon med i gruppen som arbetar med Great Place to Work på RSM. Hon har arbetat på RSM i över tolv år och Linda är inte förvånad över att RSM fått en placering på listan som Sveriges bästa arbetsplatser ännu en gång. Du hade förväntat dig ett bra resultat. Kan du förklara varför? - Resultatet är otroligt roligt och inspirerande, men samtidigt självklart för mig. Det är en bekräftelse på att min upplevelse av en fantastisk arbetsplats delas av mina kollegor. Arbetet med Great Place to Work är ett kvitto på att vi gör rätt saker som uppskattas av våra medarbetare. Tack vare engagemanget hos våra medarbetare och projektet Hållbara medarbetare kan vi kontinuerligt skapa ett hälsosamt arbetsklimat, säger Linda Modinger.

Om Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2023 

Great Place to Work® har undersökt arbetsplatskulturen för 100 miljoner medarbetare i över 100 länder, däribland Sverige. Sveriges Bästa Arbetsplatser bygger på resultatet från tusentals medarbetarenkäter i landet, där medarbetare konfidentiellt har utvärderat sina arbetsgivare när det kommer till ledarskap, rättvisa, jämställdhet, tillit, respekt och gemenskap. Sådant som Great Place To Works trettioåriga forskning visar är avgörande för att bygga riktigt bra arbetsplatser, som är lönsamma och gynnsamma för människor och samhällen. 

Respondenterna har tagit ställning till 61 påståenden som sammantaget mäter hur väl organisationerna presterar inom dessa avgörande områden. 

De 55 organisationer i Sverige som fått högst betyg rankas som Sveriges Bästa Arbetsplatser™ och får använda benämningen under 12 månader.