Kristofer Håkansson
VD, Auktoriserad Revisor och Partner

Kristofer har varit partner och auktoriserad revisor på RSM i Göteborg sedan 2017. Sedan juni 2023 har han intagit positionen som VD på Göteborgskontoret, där han kommer att leda och styra företagets övergripande verksamhet. Med en gedigen erfarenhet inom revisionsbranschen sedan 2010 tar Kristofer ansvar för att guida teamet och säkerställa en effektiv arbetsprocess i Göteborg.

I sin roll som auktoriserad revisor specialiserar sig Kristofer främst på ägarledda bolag. Han hanterar även en betydande portfölj av internationella kunder, vilket ytterligare breddar hans kompetens och erfarenhet. Hans långa erfarenhet och position som partner ger trygghet i ledarskapet, och han strävar efter att fortsätta stärka relationerna med våra kunder och möjliggöra för företagets fortsatta framgång.