RSM Croatia
Languages

Languages

Ivan Marković
Partner

Biografija - Ivan

Ivan Marković je Partner i voditelj revizije u društvu RSM Croatia d.o.o.. Radeći u reviziji od 2002. godine i pružajući revizijske i ostale povezane usluge, sudjelovao je u reviziji brojnih velikih hrvatskih društava u financijskom i nefinancijskom sektoru, a sudjelovao je i međunarodnim revizijskim timovima. Orijentiran je na pružanje usluga revizije financijskih izvještaja, posebno za međunarodna društva. Sudjeluje u timovima RSM Internationala za kontrolu kvalitete i due diligence.