Martina Jaranović
Partner

Martina Jaranović je Partner i voditelj revizije u društvu RSM Croatia d.o.o.. S višegodišnjim iskustvom u pružanju usluga revizije te ostalih povezanih usluga, orijentirana je primarno na reviziju financijskih izvještaja, verifikaciju troškova IPA projekata financiranih iz Europske unije te due diligence.