תשלומי ביטוח – אזרח שלא עובד


עקרת בית שבעלה עובד בחול כשכיר בחברה זרה


18.6.2015 ישראלי שמרכז חייו וחיי משפחתו בישראל. עובד כשכיר בחברה זרה ומשלם מס ודמי ביטוח בחו"ל (במקרה זה בפולין). אשתו מתגוררת כאמור בארץ והינה עקרת בית. השאלה: האם חל על האישה לשלם דמי ביטוח לאומי בארץ? ואם כן אזי כמה?


תשובה:

האישה תהיה פטורה מתשלום ביטוח לאומי בהיותה עקרת בית שאין לה הכנסות אך בעלה יהיה חייב בביטוח לאומי על הכנסתו בחו"ל כהכנסה פסיבית.
במקרה זה חשוב לדעת אם בעלה עובד במדינה שיש לה אמנה לביטחון סוציאלי כי אז יהיה חייב בתשלום ביטוח בריאות של 5%.
אם עובד במדינה שאין לישראל אמנה, הוא יצטרך לשלם גם ביטוח לאומי כך ששיעור הביטוח לאומי שיחול עליו יהיה 12% וזאת לאחר ניכוי פטור שנתי של כ- 28,000 ₪.
בכל מקרה חיוב הביטוח לאומי יעשה עד לתקרת ההכנסה המקסימלית של 43,240 ₪ לחודש.
חשוב מאוד להסדיר את מעמדו של המבוטח כי במצב הקיים כיום אין לו ולאשתו ביטוח רפואי.


התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והמשיב או משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אינם אחראים לתוצאות השימוש בתשובות אלה.

 

 

How can we help you?

Contact us by phone +972.3.7919111 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Contact us