תשלומי ביטוח – הכנסה פאסיבית

זכות לקצבת זיקנה על הכנסות פאסיביות

האם הכנסה מרכוש תחויב אם יש רק הכנסות מפנסיה מוקדמת

חובה דווח לביטוח לאומי על פתיחת תיק

חבות ביטוח לאומי על כספי נפטר

זכאות לקבלת קצבת זקנה מהכנסות מריבית ושכירות בין 2 בני הזוג

 

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והמשיב או משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אינם אחראים לתוצאות השימוש בתשובות אלה.

 

 

 

 


זכות לקצבת זיקנה על הכנסות פאסיביות


17.9.2015  תושבת ישראל נשואה מקבלת שכר בארה"ב. השכר נחשב להכנסה פאסיבית ומחוייב ב- 12%. האם הכנסה זו תזכה אותה בותק לעניין קצבת זיקנה? מה ההרכב של ביטוחים בתשלום 12%? 


תשובה:

מבוטחת המקבל שכר בארצות הברית דמי הביטוח על כל הכנסה בחו"ל הוא בשיעור % 12 כי המל"ל רואה את זה כהכנסה כפסיבית.
במקרה הנידון נראה לי כי המבוטחת בכלל פטורה מתשלום דמי ביטוח כי אישה נשואה שאין לה הכנסה מעבודה פטורה מתשלום דמי יטוח לאומי ומבוטחת בביטוח בריאות באמצעות בעלה שתמיד חייב לשלם ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
לכן אני מציע כי במקרה זה, על השואל לבדוק היטב מדוע היא ממשיכה לשלם דמי ביטוח.  

בחזרה לראש העמוד


האם הכנסה מרכוש תחויב אם יש רק הכנסות מפנסיה מוקדמת


17.9.2015  גבר יליד 1951 (בן 64), בעל הכנסות מפנסיה מוקדמת מצה"ל. בנוסף, הכנסה יחידה נוספת הינה "הכנסה מרכוש" בסך של כ- 2,000 ש"ח בחודש. האם כגבר בעל הכנסות אלו בלבד, הוא יחוייב בדמי ביטוח לאומי?


תשובה:

אם הכנסות מהכרה למגורים יהיה פטור מכוח סעיף 350 (7) לחוק הביטוח לאומי.
אם מדובר מהכנסה מהכרה עיסקית הוא גם יהיה פטור כי הכנסתו השנתית מהשכרה נמוכה מסכום הפטור השנתי בסך 27,780 ₪ שעליו לא משלמים ביטוח לאומי.

בחזרה לראש העמוד


חובה דווח לביטוח לאומי על פתיחת תיק


27.7.2015  אישה לא נשואה כבת 30 שירשה לפני כשנתיים נכסי נדלן ומשכירה חלקם למגורים וחלקם לעסק בנוסף יש לה הכנסות ממלגה פטורה וריבית בארץ ובחול. לאור הכנסותיה משכירות עסקית נדרשת להגיש דוח למ"ה ודווח זה אכן בוצע.

האם נדרש דווח אקטיבי נפרד לביטוח לאומי על קבלת הירושה ועל הכנסותיה (כלומר מכתב הודעה על פתיחת תיק בביטוח לאומי) מעבר לדווח השוטף למס הכנסה? ואם כן מכוח איזה חיקוק? האם ניתן להסתפק בדווח המגיע אוטומטית ממ"ה לב"ל על נתוני ההכנסות מהדוח השנתי על ההכנסות שהוגש למס הכנסה?


תשובה:

אישה לא נשואה חייבת בביטוח לאומי וזאת בניגוע לאישה נשואה שאין לה הכנסות מעבודה. לכן אם לא תהיה לה כלל הכנסה היא תהיה חייבת לשלם דמי ביטוח על הכנסה מינימלית.
במקרה הנידון היא תהיה חייבת בביטוח לאומי רק על הכנסותיה העסקיות בארץ בהתאם לשעורי דמי הביטוח לאומי המוטלים על הכנסה פסיבית.
ופטורה על שאר הכנסותיה מהשכרה למגורים והכנסותיה מהשכרה בחו"ל פרטי.

בחזרה לראש העמוד


חבות ביטוח לאומי על כספי נפטר


26.7.2015  הכנסה שנתקבלה מעזבון של אדם שנפטר ותדווח בדוח השנתי של היורש כהכנסה מפטירה בקוד 061 , האם הסכום יהיה חייב בביטוח לאומי.


תשובה:

הכנסה שהתקבלה מעיזבון אינה הכנס לפי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה ולכן פטורה מביטוח לאומי.

בחזרה לראש העמוד


זכאות לקבלת קצבת זקנה מהכנסות מריבית ושכירות בין 2 בני הזוג


21.6.2015  שני בני זוג עובדים. הבעל עצמאי והאישה שכירה. בשנת המס 2013 הייתה להם הכנסה מדמי שכירות. מאחר שהכנסת הבעל הייתה נמוכה מהכנסת האישה יוחסה כל ההכנסה לאישה והיא חויבה בדמי ביטוח לאומי.

שאלתי היא – האם ניתן לחלק את ההכנסה מדמי שכירות בין שני בני הזוג וכל אחד יחויב במחצית ההכנסה, מאחר וההכנסה היא של 2 בני הזוג. ממחצית ההכנסה של כל אחד יש להפחית 25% מהשכר הממוצע במשק ולחייבו ביתרת הסכום. במבחני בדיקת זכאות לקבלת קצבת זקנה מחלקים את ההכנסה מריבית ושכירות בין 2 בני הזוג ? האם גם במקרה של גביה ניתן לבקש חלוקה זאת.


תשובה:

התשובה חיובית.
יש להמציא למל"ל הוכחה לכך שהנכס בבעלות משותפת ואז תעשה חלוקת ההכנסה מהשכרה בין בני הזוג וכ"א יהיה זכאי לפטור של כ 28,000 ₪ על חלקו בהכנסה.

בחזרה לראש העמוד


 

 

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והמשיב או משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אינם אחראים לתוצאות השימוש בתשובות אלה.

 

 

 

 

 

How can we help you?

Contact us by phone +972.3.7919111 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Contact us