פעילות הארגונים בשוק ההון כוללת פעילות רבה ומגוונת ה"מגלגלת" סכומים עצומים ולפיכך גם מורכבת מאוד. הפעילות מוגבלת בהוראות רגולטוריות רבות, ועל כן  נדרשים הארגונים, בנוסף ליישומן של הוראות אלו, להציב בקרות וליצור פיקוח שוטף וקפדני אחר פעולותיהם.

על מנת לאתר את הסכנות ולהציב את הבקרות הנכונות במקומות הנכונים, אנו מסייעים בעריכת סקרי סיכונים, עזרה בניסוח נהלי עבודה ועריכת ביקורות פנימיות בכל תחומי הפעילות של הארגון ולכל סוגי הארגונים: חברי בורסה, מנהלי תיקים, קופות גמל, קרנות נאמנות ועוד.

היכרותנו את צרכי הלקוח, בשילוב העמקת הידע באופן שוטף, מאפשרים לנו לספק ללקוח את הנדרש לו ביעילות ובאפקטיביות המרבית.

ל- RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון ניסיון רב  וידע רלוונטי בכל החקיקות, ההחזרים והפרסומים המקצועיים של אגף שוק הון במשרד האוצר בכדי להעניק את השירותים הנדרשים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

השירותים המוצעים:

  • ביקורת ועריכת דוחות כספיים
  • שירותי ביקורת פנימית וניהול סיכונים
  • בקרות SOX
  • מתן חוות דעת כלכליות וחשבונאיות
  • שירותי ייעוץ אסטרטגי
  • שירותי ייעוץ וליווי עסקי