ל- RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון ניסיון רב במתן שירותים מקצועיים המותאמים למאפייניו הייחודיים של עולם האקדמיה ולצרכיו. הידע שלנו משלב ניסיון מעשי של השותפים והעובדים כמבקרים וכרואי חשבון  בגופים לצד הבנה של האתגרים עימם מתמודד ענף האקדמיה.
מתודולוגיית העבודה הייחודית שלנו לוקחת בחשבון משתנים כמו דינמיות של שוק האקדמיה בשנים האחרונות, שינויים רגולטיביים ומשתנים מקומיים וגלובליים וכל זאת במטרה לקדם את הגוף המבוקר ולהעניק לעומדים בראשו את הכלים הדרושים להשגת יעדיו העסקיים והכלכליים.

השירותים המוצעים:

  • ביקורת של דוחות כספיים
  • שירותי ביקורת פנימית וניהול סיכונים
  • מתן חוות דעת כלכליות וחשבונאיות
  • שירותי ייעוץ אסטרטגי
  • שירותי ייעוץ וליווי עסקי