RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

נדל"ן ובינוי

שוק הנדל"ן בישראל ידע עליות ומורדות לא מועטות במהלך השנים, ונחשב לאחד מהשווקים הפעילים ליזמים מקומיים ומשקיעים מחו"ל. הדינמיות של השוק והיותו בלתי צפוי ומפתיע, גרמו לכך שכמעט ולא ניתן לחזות מחירים. גם המומחים והמקצוענים בתחום לא בהכרח ידעו מה יהיה מצב השוק מחר או בשנה הבאה.

התנודתיות הגבוהה מביאה עמה הזדמנויות עסקיות רבות לקבלנים, יזמים ומשקיעים, אך גם טומנת בחובה לא מעט סיכונים. ב- RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח אנו מלווים יזמים ומשקיעים רבים ומסייעים להם לאתר ולנתח את כל הגורמים המשפיעים על פעילותם העסקית. כמו כן, אנו  מעניקים ייעוץ כלכלי, מיסויי וחשבונאי בהיבטים הקשורים לקנייה ומכירה של נדל"ן פרטי ומסחרי ולאחזקת נדל"ן בארץ ובחו"ל.

אנו מעניקים שירותים של הערכות שווי וחוות דעת כלכליות, הנערכות לצורך איתור וגיוס משקיעים  כמו גם לחברות  המעוניינות לבצע הנפקות הן בשוק ההון המקומי והן בשוק ההון הבינלאומי.

מס ריבוי דירות – דחיית מועד הדיווח לשנת 2017

2017 מרץ 16
ביום 15 במרץ 2017 הודיעה רשות המסים על דחיית מועד הדיווח, כמפורט בחוק מס ריבוי דירות, מיום 31 במרץ 2017 ליום 30 ביוני 2017. לפיכך, על חייב במס ריבוי דירות בשנת 2017 להגיש עד ליום 30 ביוני 2017 הצהרה על דירות המגורים שבבעלותו.