RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

ידיעוני סוף שנה

הערכות לקראת תום שנת המס 2018 ותחילת שנת 2019

2018 דצמבר 02
לקוחות וחברים יקרים, אנו מתכבדים להביא בפניכם ידיעון הכולל את עיקרי הנושאים אותם יש לבחון במסגרת ההערכות לקראת תום שנת המס 2018 ותחילת שנת המס 2019 .

מדריך המיסים השנתי - הערכות לקראת סוף שנת המס 2017 ותחילת שנת המס 2018

2017 דצמבר 20
לקוחות וידידים יקרים, הרינו מתכבדים להגיש לעיונכם את מדריך המיסים השנתי של משרדנו – הערכות לקראת שנת 2018 . בשנת 2017 נמשכה המגמה המתרחשת בשנים האחרונות בתחום חקיקת המס בארץ ובעולם להגדלת שיתופי הפעולה בין המדינות השונות ולהחלפת מידע במטרה למגר את תופעת ההון השחור.

ידיעון שנתי - הערכות לקראת סוף שנת המס 2016 ותחילת שנת המס 2017

2016 נובמבר 30
ידיעון שנתי בנושא הערכות לקראת סוף שנת המס 2016 ותחילת שנת המס 2017 שנכתב על ידי מחלקת המסים במשרדנו - לעיונכם.

מדריך המיסים השנתי - הערכות לקראת סוף שנת המס 2015 ותחילת שנת המס 2016

2015 דצמבר 03
לקוחות וידידים יקרים, הרינו מתכבדים להגיש לעיונכם את מדריך המיסים השנתי של משרדנו – הערכות לקראת סוף שנת המס 2015 ותחילת שנת המס 2016

הערכות לקראת סוף שנת המס 2014 ותחילת שנת המס 2015

2015 אוקטובר 20
לקוחות וידידים יקרים,

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר