הצהרת פרטיות

Updated on June 26, 2023

RSM.global - הצהרת פרטיות

זוהי הצהרת הפרטיות של rsm.global (להלן - "האתר"). האתר מציג את השירותים שמספקת רשת RSM International (להלן - "רשת RSM", "אנחנו", או "שלנו") באמצעות הפירמות הבלתי תלויות החברות בה ברחבי העולם. ההצהרה שלהלן (להלן - "הצהרת הפרטיות") תקפה לגבי הפירמות החברות ב-RSM ,Network חברות המסוgפות להi וישויות הקשורות אליהן, אשר מוצגות על גבי האתר.

אנא שים לב כי כל פירמה החברה ברשת RSM הינה פירמת ראיית חשבון וייעוץ בלתי תלויה, וכי כל אחת מהן פועלת באופן עצמאי.  RSM הינו שם מסחרי המשמש את הפירמות החברות ברשת RSM.  רשת RSM כשלעצמה אינה מהווה ישות משפטית נפרדת משום סוג באיזור שיפוט כלשהו. רשת RSM מנוהלת על ידי RSM International Limited, חברה הרשומה באנגליה ובווילס (מספר חברה 4040598), שכתובתה הרשומה נמצאת ב:  11 Old Jewry, London  EC2R 8DU.

לצורך חוק ההגנה על נתונים, RSM International Limited ופירמות החברות ברשת RSM רשאיות לפעול בנפרד כמבקרות נתונים כאשר מסופק מידע אישי באמצעות האתר, בין אם ל-RSM International Limited או ישירות לפירמה מקומית החברה ברשת RSM, (לרבות כאשר מתקשרים עם פירמה מקומית  החברה ברשת RSM לצורך קבלת שירותים). אנא שים לב כי RSM International Limited אינה מספקת שירותים כלשהם ללקוחות. כדי לצפות ברשימה המלאה של כל הפירמות החברות ברשת RSM, אנא השתמש באפשרות חיפוש הסניפים ברחבי העולם (Worldwide Locations) אשר בתפריט העליון.

הצהרת פרטיות זו מפרטת את פרקטיקות הפרטיות הרלוונטיות לאתר זה ומסבירה כיצד המידע נאסף על ידי האתר, למה הוא משמש ואילו בקרות קיימות בנושא. אנא הקדש זמן לקריאה מוקפדת של הצהרת פרטיות זו, שכן היא מסבירה כיצד המידע נאסף באתר ולמה הוא משמש. כמו כן, עליך לקרוא את הצהרת הפרטיות לצד העמוד המשפטי בחלק המוקדש לשירותים של רשת RSM במדינה שבה אתה מתגורר.

אם יש לך שאלות או אם אתה חש שלא התייחסנו לכל ההביטים הנדרשים בהצהרת הפרטיות ו/או בעמודים המשפטיים של הפירמה המקומית החברה ברשת RSM, אנא צור קשר עם המשרדים הראשיים שלנו (RSM Executive Office) בכתובת 11 Old Jewry, London,  EC2R 8DU. טל': +44 207 6011080.

המידע שאנו אוספים

לצורך ניהול האתר ואחזקתו, אנו עשויים לאסוף ולעבד נתונים אודותיך  כדלהלן:

א. מידע לגבי השימוש שלך באתר, לרבות פרטים אודות הביקורים שלך באתר, העמודים בהם צפית או מקורות המידע שאליהם ניגשת. מידע זה כאמור כולל נתונים לגבי התעבורה, המיקום ונתוני תקשורת אחרים.  שרתי האינטרנט שלנו אוספים מידע לגבי כל המבקרים באתר זה, לרבות:

 • כתובות IP
 • שמות של שרתי אירוח
 • שמות דומיין
 • השעה והתאריך שבהם ביקשת מידע
 • הגרסה של הדפדפן והפלטפורמה שבאמצעותה ביקשת את המידע
 • רישום של הדפים שביקשת

מידע זה משמש לצורך יצירה של נתונים סטטיסטיים מצרפיים לגבי העמודים שבהם גולשים המבקרים באתר. כמו כן, הוא עשוי לשמש לצורך ניטור של דפוסי השימוש באתר זה על מנת לשפר את הניווט וכן תכונות הקשורות לתכנון ועיצוב האתר על מנת לסייע לך לקבל מידע ביתר קלות.

ב. מידע המסופק על ידך מרצונך, אשר עשוי לכלול את שמך, החברה, הכתובת ופרטי ההתקשרות, כגון מספר הטלפון שלך, כתובת הדוא"ל או מספר הפקס, לדוגמה, כאשר אתה נרשם לניוזלטר או באמצעות השלמה של טפסים על גבי האתר, או על ידי בקשת מידע כלשהו מאיתנו;

ג. מידע שתספק כאשר תיצור עימנו קשר או תתקשר עימנו בדרך אחרת כלשהי. הדבר עשוי לכלול, לדוגמה, דיווח על בעיה, הגשת שאילתות, חששות והערות לגבי האתר או תוכנו או מסירת מידע כלשהו לגבי המקום שבו שמעת על רשת RSM כמו גם סימון השירותים של הרשת שאתה מעוניין לקבל מידע נוסף לגביהם.

קודי QR של אפקליציות או טכנולוגיות קשורות אחרות

כאשר אתה סורק קוד QR, צד שלישי שאיתו אנו מתקשרים לצורך אספקת אותם קודים עשוי לאסוף מידע מסוים מהמכשיר הנייד שלך (כגון אמצעי הזיהוי של המכשיר הנייד וכתובת IP). אנו משתמשים במידע זה אך ורק לצורך אספקת דיווחים סטטיסטיים עבורנו לגבי המשתמשים באתר ובשירותים שלנו.

מידע לא אישי

אנו אוספים באופן אוטומטי מידע לא אישי לגביך, כגון סוג דפדפני האינטרנט שבהם אתה משתמש או האתר שבאמצעותו הגעת לאתר זה. המידע אשר אנו אוספים הינו אנונימי ואינו מאפשר לזהות אותך. המידע שנאסף משמש אך רק כדי לסייע לנו לספק שירות אפקטיבי באתר וכן כדי לתקן שגיאות כלשהן העשויות להתרחש במהלך ביקורך באתר.

שימוש במידע אודותיך

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים ממך על מנת לסייע לנו לספק לך את השירותים שלנו.

בנוסף לכך, אנו עשויים גם להשתמש במידע לצורך אחת מהמטרות הבאות או יותר:

א. ליצירת קשר איתך אך ורק במצבים בהם ביקשת מאיתנו לעשות כן (לדוגמה, אם ביקשת באמצעות האתר שנתקשר איתך באמצעות הטלפון(

ב. כדי לספק לך מידע שביקשת מאיתנו. (לדוגמה, אם אתה מבקש מאיתנו לשלוח לך ניוזלטר)

ג. לצורך ניתוח השימוש באתר על מנת לשפר את התוכן והשירותים שלנו

ד. כדי לספק לך מידע אודות שירותים אחרים העשויים לעניין אותך. מידע נוסף כגון זה יסופק רק אם הסכמת בנפרד לקבל מידע כאמור. כמו כן, אנחנו עשויים לשלוח לך מידע נוסף אודות השירותים שלנו או ליידע אותך על בסיס קבוע לגבי עדכונים משפטיים באמצעות הניוזלטרים המתפרסמים מדי תקופה, בתנאי שהבעת את הסכמתך כי ניצור עימך קשר למטרות אלה, לרבות כאשר נרשמת ספציפית לקבלת הודעות דוא"ל.

אם בכל עת שהיא תחליט שאין עוד ברצונך לקבל עדכונים והזמנות באופן זה, אנא פנה לחלק של ביטול ההרשמה (Unsubscribe) המופיע למטה.

שום נתונים או מידע שיושגו על ידי האתר לא ישמשו להפצה או מכירה לצדדים חיצוניים לצורך שיווק צרכני או רשימות דיוור של צדדים שלישיים מחוץ לרשת RSM.

גילוי מידע אודותיך

על מנת לספק לך את המידע הטוב ביותר בתגובה לשאילתא או לבקשת מידע שהגשת לנו  או על מנת לטפל במידע שלך באופן אחר כמתואר בהצהרת פרטיות זו, RSM עשויה להעביר נתונים אישיים על אודותיך לפירמה אחת או יותר החברה ברשת RSM אשר עשויה להשיב לך באופן ישיר.

אנו עשויים לחלוק את המידע על אודותיך עם ארגונים המסייעים לנו לספק את השירותים המתוארים בהצהרת פרטיות זו ואשר עשויים לעבד נתונים כגון אלה מטעמנו ובהתאם להצהרת פרטיות זו, על מנת לתמוך באתר ובשירותים שלנו.  לדוגמה: RSM עשויה להידרש למסור פרטים אלה לצד ג' - כגון כתובת למשלוח דואר - אם הדבר יידרש על מנת לאפשר לנו לשלוח לך מידע שביקשת או לצד שלישי המספק שירותי תמיכה או שירותי טכנולוגיית מידע.

אנו עשויים לגלות מידע אישי בנסיבות בהן:

 • אם אתה מסכים לכך;
 • אם הדבר מותר על פי חוק;
 • אם עלינו לעשות כן על פי חוק, צו של בית משפט או רשות מפקחת;
 • לצורך מניעה של תרמית או פשע אחר;
 • אם אנו סבורים שפעולה כגון זו הכרחית על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או בטחונם האישי של RSM International Limited , פירמות החברות ברשת RSM  או האתר והמבקרים בו.

במקרה שנעבור תהליך של ארגון מחדש או מכירה לצד שלישי, אתה מביע את הסכמתך כי מידע אישי כלשהו על אודותיך אשר ברשותנו עשוי להיות מועבר לישות שתיווצר בעקבות הארגון מחדש או לצד שלישי.

תיקוני נתונים ושמירתם

מידע שנאסף ממבקרים באתר יישמר רק לצורך אספקת השירות הדרוש ויוחזק ויושמד בסופו של דבר על פי מדיניות שמירת הנתונים של RSM . אם עליך לעדכן את המידע, לתקנו או למחוק אותו מהרשומות שלנו, אנא שלח הודעה ל- [email protected] עם פרוט דרישותיך.

ביטול הרשמה (Unsubscribe)

רשת RSM מספקת לך אפשרויות בחירה לגבי האיסוף והשימוש במידע אודותיך, אשר מאפשר לזהות אותך באופן אישי.  אם נרשמת לעדכונים כלשהם הקשורים ל-RSM באמצעות האתר RSM.global ואין ברצונך לקבל עוד הודעות, אנא בקר בעמוד ביטול ההרשמה שלנו (Unsubscribe) באפליקציה שאליה נרשמת.

קישורים לצדדים שלישיים

לעתים קרובות, אנו כוללים באתר קישורים לצדדים שלישיים מחוץ לרשת RSM .

כאשר אנו מספקים קישור אין פירוש הדבר שאנו תומכים במדיניות של האתר לגבי פרטיות הגולשים או מאשרים אותה. יש לבחון את מדיניות הפרטיות של האתר לפני השימוש בו או לפני שליחה של נתונים אישיים כלשהם.

הודעות דוא"ל

הודעות הנשלחות על ידך אלינו באמצעות הדוא"ל עשויות שלא להיות מאובטחות. אנו ממליצים לא לשלוח מידע חסוי כלשהו ל-RSM באמצעות הדוא"ל. אם תחליט לשלוח אלינו מידע חסוי כלשהו באמצעות הדוא"ל, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד תוך ידיעה כי צד שלישי עשוי להיחשף למידע. הוראות הנשלחות אליך באמצעות הדוא"ל וכן לאתר מטופלות על אחריותך בלבד.

השימוש ב"עוגיות"

אנו משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) כדי לסייע לנו לשפר את האתר באמצעות איסוף של מידע לגביך ולגבי המכשיר שברשותך. אנא פנה ל"מדיניות העוגיות" המלאה שלנו, המופיעה להלן, לצורך קבלת פרטים על אופן השימוש ב"עוגיות" וכיצד תוכל לבחור לבטל את השימוש בהן על גבי המכשיר שברשותך. 

פלטפורמות של מדיה חברתית

ייתכן שתהיה מעוניין להשתתף בבלוגים, פורומים, ערכי ויקיפדיה שונים או בפלטפורמות האחרות של מדיה חברתית של-RSM  (להלן - "פלטפורמות של מדיה חברתית"), שאנו מספקים לך. המטרה העיקרית של פלטפורמות המדיה החברתית הללו היא להקל עליך ולאפשר לך לשתף תוכן.

אולם RSM לא תישא באחריות אם תשתף מידע אישי על גבי פלטפורמות של מדיה חברתית שבו ייעשה מאוחר יותר שימוש כלשהו, או שימוש לרעה כלשהו, או שמשתמש אחר ייטול אותו ללא רשות באופן אחר.

כמו כן, RSM עשויה לספק קישורים לפלטפורמות מדיה חברתית אחרות המאוכסנות על גבי שרתים נפרדים על ידי פרטים או ארגונים שעליהם אין ל-RSM כל שליטה. RSM אינה מציגה מצג כלשהו או נוטלת על עצמה אחריות כלשהי לגבי הדיוק או היבט אחר כלשהו של מידע הממוקם על גבי שרתים אלו כאמור.

אין להתייחס לקישור לאתר של צד שלישי כתמיכה של RSM או של אותו של צד שלישי זה בזה או במוצרים או ובשירותים זה של זה. RSM אינה מציגה מצג כלשהו או נוטלת על עצמה אחריות כלשהי לגבי אופן האחסון או השימוש בנתוני משתמשים על גבי שרתים של צדדים שלישיים. אנו ממליצים לך לבחון את מדיניות הפרטיות של כל אתר צד ג' שקישור אליו נכלל באתר זה על מנת לקבוע כיצד הוא משתמש בנתונים האישיים שלך.

כמו כן, השתמשנו באתר בתוספות (plug-ins) מפלטפורמות של מדיה חברתית.  כאשר מופיעה תוספת כאמור על האתר שבו אתה מבקר באמצעות הדפדפן, האתר ייצור קשר ישיר לשרתים של פלטפורמות המדיה החברתית. שרתים אלה יזהו שאתה מבקר באתר זה. אם אתה חבר בפלטפורמת המדיה החברתית והתחברת לחשבון שלך כאשר ביקרת באתר זה, פלטפורמת הרשת החברתית תעביר מידע לחשבון האישי שלך באותה רשת החברתית.   אם תקליק על האייקון של התוספת הרלוונטית על גבי האתר (לדוגמה, כפתור ה"לייק"), יתבצע שיתוף של המידע הזה עם חשבון המשתמש האישי שלך ברשת החברתית. אנא בקר בעמוד על מדיניות הפרטיות של ספק הרשת החברתית הרלוונטית שלך כדי לקבל מידע נוסף על הזכויות שלך והאפשרויות העומדות בפניך.

שירותים בינלאומיים

עם קבלת הסכמתך, או כאשר הדבר מותר בהתאם לחוקי ההגנה על מידע החלים, מידע שיסופק באמצעות האתר יאוחסן וישמש את RSM International Limited על גבי מערכות בבריטניה או במקומות ומערכות של פירמות רלוונטיות אחרות החברות ברשת RSM. כמו כן, ייתכן כי המידע יאוחסן אצל, וישמש את, ספקי השירותים של רשת RSM אשר מעבדים מידע אישי מטעמנו ואשר עשויים להיות ממוקמים ברחבי העולם. כאשר מידע אישי כאמור מעובד במדינה אחרת, אותה מדינה עשויה, במקרים מסוימים, להיות בעלת רמה נמוכה יותר של הגנה על נתונים מאשר מדינת המקור (לדוגמה, כאשר מידע אישי נאסף ומעובד במדינות האיחוד האירופי (EU) או באיזור הכלכלי האירופי (EEA) ומשמש או מאוחסן במדינה מחוץ לאותם איזורים, במדינה שמחוץ למדינות האיחוד האירופי או באיזור הכלכלי האירופי (EEA) עשויה להיות רמת אבטחת מידע נמוכה יותר מאשר בתוך ה-EU או ה-EEA). במקרים כאלה, RSM תשאף לספק את רמת אבטחת הנתונים המתאימה.

גישה, עדכון או תיקון של מידע אישי

ניתן לשאול אותנו או אנו מחזיקים במידע אישי כלשהו הקשור אליך וכן, בכפוף לחוק החל ולכל הפטורים הרלוונטיים, לבקש עותק של אותו מידע.  ייתכן שתידרש לשלם עמלה (שלא תעלה על הסכום המירבי המותר על פי החוק המקומי החל). אם תידרש לשלם עמלה, נודיע לך על כך לפני גבייה של תשלומים כלשהם. כמו כן, תוכל ליצור עימנו קשר אם אתה סבור כי מידע כלשהו על אודותיך דורש תיקון או עדכון.

מידע נוסף

RSM מעוניינת לספק לך את חווית הגלישה האפשרית הטובה ביותר. כתוצאה מכך, אנו עשויים לשלב באתר פונקציות, תכונות, מוצרים או שירותים נוספים מעת לעת. הדבר, בנוסף להתחייבות שלנו להגן על הפרטיות של המידע האישי שלך, עשוי להוביל לשינויים תקופתיים בהצהרת פרטיות זו. כתוצאה מכך, אנא זכור לבדוק את הצהרת הפרטיות הזו באופן קבוע על מנת לבחון אם הוכנסו תיקונים כלשהם.

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הצהרת הפרטיות שלנו, אנא צור קשר עם המשרדים הראשיים של RSM בכתובת: 11 Old Jewry, London, EC2R 8DU. טל' 6011080 +44 207 או בכתובת הדוא"ל שלהלן: [email protected] או בדוק את ההצהרה המשפטית של כל מדינה ומדינה.

מדיניות העוגיות

1. מהי עוגיה?(Cookie)

עוגיה היא קובץ טקסט קטן, הכולל לעתים קרובות אמצעי זיהוי ייחודי, אשר מונפק למחשב או למכשיר שלך כאשר אתה מבקר באתר.כל אתר יכול לשלוח עוגיה משלו לדפדפן שלך אם ההעדפות בדפדפן שלך מאפשרות זאת, אך (כדי להגן על הפרטיות שלך), הדפדפן מאפשר לאתר לגשת רק לעוגיות שכבר שלח לך ולא לעוגיות שנשלחו לך על ידי אתרים אחרים. אתרי אינטרנט רבים עושים זאת בכל פעם שמשתמש מבקר באתר שלהם על מנת לעקוב אחר תעבורת האינטרנט באתר.

אנו משתמשים בעוגיות לצורך שיפור איכות האתר והשירות וכדי לשפר את חוויית הגלישה שלך. חלק מהעוגיות שבהן אנו משתמשים שורדות רק עד סיום הגלישה באתר ותוקפם פג עם סגירת הדפדפן.  אנו משתמשים בעוגיות אחרות כאשר לדוגמה, אנו שומרים על מידע שביקשת מאיתנו (כגון העדפות שפה) והוא יישמר למשך תקופה ארוכה יותר.

2. כיצד RSM משתמשת בעוגיות?

עוגיות משמשות אותנו אך ורק לצורך תיעוד של נתונים מצרפיים אודות השימוש שלך באתר, לרבות פרטים לגבי הביקורים שלך, כגון עמודים שבהם צפית ומקורות המידע שבהם גלשת. מידע כאמור כולל גם נתונים לגבי תעבורה, נתוני מיקום ונתוני תקשורת אחרים, שכולם משמשים כדי לסייע לנו לשפר את האתר ובאופן זה לשפר את חווית המשתמש שלך. עוגיות מסוימות מותקנות על ידינו ואחרות על ידי צדדים שלישיים המספקים שירותים מטעמנו.

אנו משתמשים בסוגי העוגיות הבאים:

 • עוגיות חיוניות:   הללו מאפשרים לך לנווט ברחבי האתר, לנהל את ההתחברות שלך כך שתוכל לעבור בקלות רבה יותר מעמוד לעמוד בתוך האתר ועל מנת שבקשות העמוד שלך יוטענו באופן חלק ומאובטח.
 • עוגיות אנליטיות:  הללו אוספות מידע סטטיסטי לגבי האופן שבו אתה משתמש באתר כדי שנוכל לשפר את האתר, והן גם זוכרות שהשתמשת באתר בעבר; פירוש הדבר שאנו יכולים לזהות את מספר המבקרים הייחודיים הגולשים בחלקים שונים של האתר. אנו משתמשים בשירות Google Analytics, המסתמך על עוגיות כדי לנתח כיצד משתמשים עושים שימוש באתר וליצור דוחות סטטיסטיים. מידע זה יועבר בדרך כלל לגוגל, ויאוחסן על ידה, בשרתים בארצות הברית. ראה "כיצד לשלוט בעוגיות ולמחוק אותן" להלן לקבלת מידע על האופן שבו ניתן לבחור באופן איסוף הנתונים ואיזה שימוש ייעשה בהם.
 • עוגיות פונקציונליות זוכרות מידע שביקשת מאיתנו (כמו העדפות שפה) ויישמרו למשך זמן רב יותר.
 • מיקוד מחדש של עוגיות ו"אלומות אינטרנט":   לעתים RSM מפרסמת על גבי אתרים של צדדים שלישיים ומשתמשת בשירותים שמספקת גוגל, לרבות שירותי AdSense ו-Doubleclick, לצורך ניהול והצבת פרסומות. ספקי שירות אלה מכניסים עוגיה למכשיר שלך, דבר המאפשר לנו לעקוב לעתים אחרי הצלחת מסעות הפרסום שלנו, זאת על ידי שימוש בטכנולוגיה לזיהוי גולשים, כגון "אלומות אינטרנט" (web beacons) או "תגי פעולה"  (action tags) אשר סופרים את מספר המבקרים שהגיעו לאתר לאחר שנחשפו למודעת פרסומת של RSM באתר צד ג'.  איננו משתמשים בטכנולוגיה זו כדי לגשת למידע אישי שלך, והיא משמשת רק לצורך איסוף של סטטיסטיקה מצרפית לגבי מבקרים שהגיעו לאתר ולמדידת האפקטיביות של מודעות הפרסומת שלנו. מידע שנוצר על ידי "אלומות" כאמור מועבר אלינו באמצעות השרתים של גוגל בארה"ב.

אתר זה אינו משתמש בעוגיות על מנת לספק פרסום ממוקד-התנהגות או פרסום מבוסס-עניין כלשהם למשתמשים שלנו באמצעות האתר. למידע נוסף לגבי העוגיות כאמור, המבוססות על העניין שגילית בדברים מסוימים, ועל מנת לשלוט בשימוש בעוגיות הללו, אנא בקר בכתובת www.youronlinechoices.co.uk  

3. כיצד לשלוט בעוגיות ולמחוק אותן

 RSM לא תשתמש בעוגיות לצורך איסוף של מידע אישי הניתן לזיהוי על אודותיך.

תוכל למנוע את האיסוף של נתונים אנליטיים ונתונים של מיקוד מחדש כמתואר לעיל, אשר מיוצרים על ידי עוגיות על ידי גוגל, כמו גם עיבוד של הנתונים הללו על ידי גוגל, באמצעות הורדה והתקנה של התוספת (plug-in)  הזמינה בקישור הבא: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout]

רוב דפדפני האינטרנט מקבלים עוגיות באופן אוטומטי אך, אם אתה מעדיף זאת, תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כך שיקבל את כל העוגיות החדשות, יודיע לך כאשר אתה מקבל עוגיה חדשה או ישבית את העוגיות לחלוטין. אם ברצונך להגביל או לחסום את העוגיות המשמשות באתר, או בכל אתר שהוא, תוכל לעשות זאת באמצעות הגדרות הדפדפן. אנא פנה לפונקציית העזרה בדפדפן שלך כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, שכן כל המכשירים שונים זה מזה.

אנא שים לב שאם תחסום או תמחק עוגיות באתר, ייתכן שלא תהיה מסוגל לנצל את האתר באופן מלא.

4.  עוגיות מאתרי צד ג'

מעת לעת, ישובצו באתר תמונות וסרטונים מאתרים כמו יוטיוב. כתוצאה מכך, כאשר אתה משתמש בעמוד בעל תוכן שבו משובץ, לדוגמה, סרטון מיוטיוב, עשויות להישלח אליך עוגיות מאתרים אלה. ל-RSM אין שליטה בהפצה של העוגיות הללו. עליך לבדוק את האתר של הצד השלישי הרלוונטי לצורך קבלת מידע נוסף לגבי העוגיות הללו.

5. מידע נוסף

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות העוגיות של החברה, אנא צור איתנו קשר באמצעות הדוא"ל בכתובת:: [email protected]