כחלק משירותי הערך המוסף מספקת  RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון  שירותי נאמנות למטרת גיוסי הון במסגרת הנפקות אגרות חוב סחירות בבורסה, הן בשלב התכנון, יצירת הנאמנות וגיוס ההון, והן במהלך חיי אגרות החוב עד למועד פדיונן.
שירותי נאמנות פועלים כישות נפרדת, במסגרת שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ.

איך נוכל לסייע לך?

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.