מחלקה מקצועית חשבונאית

המחלקה המקצועית של  RSM  שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אמונה על שמירת רמתם המקצועית הגבוהה של צוותי הביקורת באמצעות כתיבת נהלים, פרסום חוזרים ומאמרים מקצועיים בנושאי חשבונאות וביקורת, ביצוע הדרכות שוטפות ומתן מענה מיידי לסוגיות העולות בנוגע לכללי החשבונאות המקובלים  בישראל,  תקנות  ניירות ערך  והתקינה  החשבונאית  הבינלאומית (IFRS) ותקני הביקורת שמפרסמת לשכת רואי חשבון בישראל מעת לעת.

עדכונים מבית RSM

עדכונים מבית RSM

חוברת עדכונים הרלוונטיים לדוחות הכספיים לשנת 2020 הוועדה המייעצת של רשת RSM לענייני התקינה החשבונאית הבינלאומית (RSM IFRS Advisory Committee) פרסמה חוברת עדכונים הרלוונטיים לדוחות הכספיים לשנת 2020. החוברת עוסקת, בין היתר, בנושאים הבאים: