גיל רוזנשטוק
שותף וראש המחלקה המקצועית

רו"ח (משפטן) גיל רוזנשטוק הינו שותף וראש המחלקה המקצועית ב- RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח.

רו"ח רוזנשטוק אחראי על תחום התקינה החשבונאית והקשר המקצועי עם רשת RSM.

רו"ח רוזנשטוק הינו מומחה ובעל ידע וניסיון מעמיק בתחום התקינה על פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל, התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS) ותקנות ניירות ערך.

רו"ח רוזנשטוק הינו בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ומוסמך במשפטים מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

בנוסף הוא כיהן בתפקידים הבאים:

  • מרצה לחשבונאות באקדמיה ובלשכת רואי חשבון בישראל
  • משתתף קבוע בוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
  • חבר בוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי של לשכת רואי חשבון בישראל
  • חבר בוועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת של לשכת רואי חשבון בישראל
  • חבר בפורום בינלאומי IFRS Champions של רשת RSM
  • סוקר במוסד לסקירת עמיתים שליד לשכת רואי חשבון בישראל
  • סוקר משרדי רואי חשבון בחו"ל מטעם רשת RSM
  • חבר בצוות מקצועי של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית
  • פרסום עשרות מאמרים בנושאי חשבונאות בירחונים מקצועיים ובעיתונות הכלכלית