אלי אלעטר
שותף

אלי אלעטר, שותף ביקורת ב-RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון.

אלעטר, סיים לימודי מנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות ובמימון במסלול האקדמי של המכללה למנהל בשנת 1993. הוסמך כרואה חשבון בשנת 1996.

אלעטר מנהל צוות עובדים מקצועי ואחראי על ביצוע עבודות בתחומי הביקורת החשבונאית וניהול סיכונים.

רקע מקצועי ותחומי התמחות

  • מנהל צוות ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות פרטיות וחברות המדווחות בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך ולפי תקנים חשבונאיים בינלאומיים IFRS, בתחומי התעשייה, המסחר והשירותים.
  • אחראי על עריכה והגשת דוחות למס הכנסה, לרבות בהתאם לחוק עידוד השקעות הון; ליווי מערך הנהלת החשבונות, ייצוג מול רשויות המס, הגשת דוחות למרכז ההשקעות וללשכת המדען הראשי; טיפול בדיווחים השוטפים לגופים הנ"ל; הערכות שווי, בדיקות כדאיות ובדיקות נאותות (Due Diligence).
  • מכהן כרואה חשבון מבקר של רשות שדות התעופה, לרבות ביקורת דוחות כספיים, ליווי וייעול מערך הכספים, ביקורת על מערך השכר והפנסיה, ועוד.