Op regelmatige basis schrijven de familiebedrijven-adviseurs van RSM informatieve stukken over ontwikkelingen en nieuws op het gebied van familiebedrijven. Dit keer schrijft Reamon Kortooms een stuk over de ontwikkelingen bij familiebedrijven als het gaat om bedrijfsoverdracht. Is opvolging binnen de familie tegenwoordig nog wel zo vanzelfsprekend? 

Overname familiebedrijf of overdracht binnen de familie?

Als adviseur van familiebedrijven zijn wij vaak betrokken bij de overdracht van de onderneming. Het is daarbij meestal een gegeven dat het bedrijf wordt overgedragen van ouders naar kinderen, van generatie op generatie. Er lijkt echter een kentering te komen waardoor opvolging binnen de familie lang niet meer altijd vanzelfsprekend is. Dit heeft meerdere oorzaken. Geïnteresseerde derde partijen, waaronder private equity, tonen steeds vaker interesse om het bedrijf over te nemen aangezien zij inmiddels ook begrijpen dat er aantrekkelijke rendementen te behalen zijn. Daarnaast is er simpelweg niet altijd een geschikte opvolger te vinden binnen de familie. In sommige gevallen is de geschikte opvolger er wel, maar is deze zelf niet geïnteresseerd in overname van het bedrijf en wenst hij of zij zijn eigen weg te bewandelen (en wellicht een eigen onderneming starten). Ook zijn er gevallen waarbij de oudere generatie de jonge generatie wil behoeden voor de stress en de zorgen die het ondernemen binnen een familiebedrijf met zich meebrengt. Opvolging binnen de familie lijkt daarom niet langer altijd de heilige graal te zijn. In dat geval lonkt een verkoop aan een externe partij en daarmee het grote geld.

Fiscale voordelen van bedrijfsoverdracht binnen de familie

Vanwege de bestaande fiscale faciliteiten die zijn opgenomen in de bedrijfsopvolgingsregelingen (ook wel “BOR” genoemd) benadrukken wij als fiscaal adviseur vaak de voordelen van een bedrijfsoverdracht binnen de familie. Met name vanuit het oogpunt van estate planning kan dat namelijk zeer gunstig uitpakken. De overdracht van de aandelen van het familiebedrijf aan de volgende generatie door schenking of vererving, kan onder voorwaarden immers tegen een zeer beperkte fiscale last geschieden. Als het bedrijf zou worden verkocht en er niet langer sprake is van een onderneming binnen het familievermogen, geldt deze gunstige fiscale regeling niet langer.

Trots van de familie

Als trusted advisor van families en hun bedrijven begrijpen wij echter heel goed dat fiscaliteit nooit de doorslag moet geven bij het nemen van een beslissing op dit vlak. Gelet op de genoemde problemen waarmee families worden geconfronteerd bij het vinden van een geschikte opvolger in combinatie met de interesse van derde partijen, kan al snel sprake zijn van een ‘offer you can’t refuse’. Vanuit die optiek is het dan aantrekkelijker en past het beter om het bedrijf te verkopen in plaats van over te dragen binnen de familie. Dit geeft enerzijds rust en anderzijds zal de opbrengst de pijn verzachten die ongetwijfeld het gevolg zal zijn van het afstand doen van ‘de trots van de familie’.

Tussenweg mogelijk?

Het hoeft natuurlijk ook niet persé zwart of wit te zijn. Naast een gehele verkoop wordt namelijk ook regelmatig een samenwerking met een derde (private equity) partij overwogen (lees: een verkoop van een deel van de aandelen) met het oog op het realiseren van synergie effecten. Door de aanwezige kennis (kundige managers), het grote vermogen en het uitgebreide netwerk kan een private equity partij zeer geschikt zijn als partner om het familiebedrijf te laten groeien.

Advies nodig bij bedrijfsoverdracht van uw familiebedrijf?

Kortom, wij zien diverse redenen waarom familiebedrijven steeds vaker kiezen voor een (gedeeltelijke) overdracht van hun bedrijf aan een derde partij in plaats van een overdracht binnen de familie. Als adviseur van familiebedrijven zullen we ons dan ook niet blindstaren op de mogelijke fiscale voordelen van een bedrijfsoverdracht binnen de familie. Uiteindelijk zal een beslissing moeten worden genomen die zoveel mogelijk in het belang is van de familie. Wij denken daarbij vanzelfsprekend graag mee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected] of 020-635 20 00.