Izmene Zakona o privrednim društvima koje su na snazi od 2021. obavezuju subjekte u Srbiji da registruju identifikacione podatke kao deo podataka o sedištu preduzeća:

  • grad,
  • opština,
  • ulica ili trg, kućni broj, sprat i broj stana.

Brojni subjekti su već registrovali grad, opštinu, ulicu ili trg kao svoje registrovano sedište: međutim, mnogim subjektima nedostaje preciziranje sprata i/ili kućnog broja, kao i možda broja stana. Ukoliko registrovani podaci o sedištu društva ne sadrže sve navedene elemente, subjekti su dužni da podatke koji nedostaju registruju do 27.11.2022.

Neregistrovanje nedostajućih podataka do 27. 11. 2022. godine može rezultirati kaznom u iznosu od 100.000 dinara (oko 850 evra) do 1.000.000 dinara (oko 8.500 evra) za privredno društvo, dok odgovorno lice može biti kažnjeno od 20.000 dinara (oko 170 evra) do 200.000 dinara (oko 1.700 evra).

RSM u Srbiji je spreman da pomogne da se identifikacioni podaci registruju u skladu sa obaveznim elementima za bilo koje sedište subjek(a)ta.