1 May 2015

Barngolfen 2015

RSM har i Sverige ett aktivt socialt engagemang.  Vi har valt att stötta Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, som är är ett akutsjukhus för barn och ungdomar i Göteborg och en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Pages