Duurzaamheidsverslag

progress_bar_sustainability_reporting_nl.jpg

Wat is een duurzaamheidsverslag?

Een duurzaamheidsverslag is gebaseerd op niet-financiële informatie en is de voornaamste manier om te communiceren over de duurzaamheidsprestaties en de gevolgen ervan. Het is een hulpmiddel om aan de belanghebbenden te tonen hoe de strategie, de governance en de prestaties van de organisatie leiden tot het creëren van waarde.

Het dekt gebieden zoals:

  • Milieu : gebruikte materiaal, energie, uitstoot, …
  • Economie : waarde, gevolgen, aanbestedingspraktijken, …
  • Maatschappij : arbeidsomstandigheden, mensenrechten, gezondheid en veiligheid, opleiding, …

Welke entiteiten rapporteren over duurzaamheid?

Alle soorten organisaties kunnen over duurzaamheid rapporteren.

Welke richtlijnen kunnen worden gebruikt om te rapporteren over duurzaamheid?

Een aantal richtlijnen of normen voor de verslaggeving werden opgesteld om te dienen als kader voor de verslaggeving over de duurzaamheid. De GRI (Global Reporting Initiative) richtlijnen worden momenteel het meeste gebruikt. De GRI-raad heeft zijn G4 richtlijnen in 2013 bekendgemaakt. De nieuwe GRI richtlijnen zullen vanaf 2018 van toepassing zijn.

 

RSM Belgium kan bijdragen tot het versnellen van uw overgang…

RSM Belgium kan u bijstaan in vier gebieden die een toegevoegde waarde bieden:

Het voorstellen van MVO in de Bestuurskamer als een belangrijke strategie voor verandering/overleving op lange termijn

In de komende jaren zullen organisaties geconfronteerd worden met een aantal globale trends, zoals de stijgende wereldbevolking, de toenemende schaarste van grondstoffen en water en de klimaatverandering. Deze megakrachten hebben verstrekkende gevolgen voor het organisatorisch model (bijv. hogere grondstofprijzen en hogere eisen van de belanghebbenden) maar kunnen worden omgezet naar opportuniteiten. RSM Belgium kan deze onderwerpen in de Bestuurskamer op de tafel leggen.

Om succesvol te zijn en risico's te beheren in de koolstofarme economie heeft u een weloverwogen strategie nodig. Wij kunnen helpen om dit complexe probleem te ontmantelen en u bijstaan bij het nemen van concrete acties om concurrentievoordelen te identificeren, de operationele doeltreffendheid te verhogen en risico's te beperken.

Op weg naar Duurzame Corporate Governance

Ongeacht de omvang van organisaties, zal een deugdelijk bestuur steeds belangrijker worden, vooral in het licht van de toegenomen transparantie die wordt vereist in de toeleveringsketens. RSM Belgium kan uw organisatie bijstaan in het ontwerpen van een blauwdruk voor een deugdelijk bestuur en een duidelijke structuur. Wij kunnen aan uw Bestuurders en managers opleidingen verstrekken over onderwerpen inzake duurzaamheid.

Het verstrekken van geïntegreerde/niet-financiële diensten inzake Boekhouding & Audit

Bij de financiële verslagen is het belangrijk voor de financiële belanghebbenden en voor het imago van de entiteit dat de vennootschap op een eerlijke manier wordt voorgesteld. Met het Initiatief voor Duurzaamheidsverslaggeving (Global Reporting Initiative - GRI) wordt voor organisaties een nieuwe standaard opgesteld om te rapporteren over niet-financiële informatie.

RSM Belgium kan u bijstaan bij het verzamelen van gegevens, bij de opstelling van een duurzaamheidsverslag, bij het verzekeren van de onderwerpen inzake duurzaamheid in een geïntegreerd verslag of bij de niet-financiële informatie van dit verslag.

Het benutten van onze fiscale expertise in de multinationale wereld over schone energie en het opstellen van een duurzame fiscale planning

Veel rechtsgebieden in Europa bieden incentives als maatregelen voor het gebruik van bijv. groene energie. Om de maatschappelijk verantwoorde maatregelen te ondersteunen, verstrekken wij advies over de implementatie om de kosten te beperken, bijv. van de energiebelastingen en overige accijnzen, van de sociale zekerheidsbijdragen en overige belastingen.

 

Onze algemene voorwaarden raadplegen : Algemene_voorwaarden audit

Contactpersonen

Heeft u interesse in een van deze belangrijke domeinen? Wenst u ideeën uit te wisselen over de huidige markttrends en de gevolgen ervan voor uw onderneming? Aarzel niet om contact op te nemen met onze RSM Belgium adviseurs:

paki2 - Copy.jpg

Patricia Kindt
Vennoot

Patricia heeft jaren ervaring in onderwerpen inzake duurzaamheid. Zij is voormalig Voorzitter van de Commissie " Sustainability" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en lid van de commissie "Attestering van niet-financiële informatie".

Patricia heeft een uitgebreide kennis en verschillende opleidingen gevolgd in het GRI.

Contact opnemen met Patricia

DEFI - Copy.jpg

Deborah Fischer

Vennoot

Deborah is gespecialiseerd in corporate governance en is GRI gecertificeerd. Zij volgde talrijke opleidingen inzake duurzaamheid.
contact opnement met Deborah

award_bbsr.png

Sinds enkele jaren is RSM Belgium vertegenwoordigd in de jury voor de Award voor Beste Belgische duurzaamheidsverslag. Alle informatie over deze award kan u vinden hier :

Brochure duurzaamheid

plaquette_sustainability.jpg

Our Newsletters