GEDRAGSCODE


Het RSM-netwerk is een van de grootste netwerken van onafhankelijke accountants- en advieskantoren wereldwijd en we zijn trots op onze reputatie dat we overal waar we zaken doen eerlijk en ethisch handelen. Onze reputatie is gebaseerd op onze waarden als netwerk van kantoren, de waarden van onze medewerkers en onze collectieve inzet om overal in ons netwerk integer te handelen.

Om onze visie te realiseren werkt iedereen bij RSM aan het beschermen van onze reputatie en het leveren van diensten op een manier die in lijn is met wat onze cliënten en de markt van ons kantoor zijn gaan verwachten. Onze gedragscode beschrijft de normen voor ethisch gedrag waarvoor we elkaar verantwoordelijk houden. De code is gebaseerd op de kernwaarden van ons bedrijf: respect, integriteit, teamwerk, uitmuntendheid en rentmeesterschap, en is verbonden met onze rijke geschiedenis en dient als leidraad voor ons handelen.

 

ANTI-OMKOPINGSPROCEDURE

RSM veroordeelt corruptie in al zijn vormen en we zullen dit niet tolereren in de activiteiten van onze member firms of in degenen met wie we zaken doen.

Onze eigen interne gedragscodes beschrijven in detail hoe wij ons als organisatie dienen te gedragen. In de omgang met onze zakenpartners en klanten verwachten wij dat u uw eigen procedures hebt om omkoping en corruptie aan te pakken en dat uw organisatie (en degenen die voor haar werken) te allen tijde de relevante anti-omkopingswetgeving naleeft.

Onze algemene voorwaarden

Bij RSM Belgium hechten we veel waarde aan transparantie en willen we er zeker van zijn dat je tevreden bent. Onze uitgebreide algemene voorwaarden beschrijven de rechten, verantwoordelijkheden en verwachtingen voor beide partijen. Door vertrouwd te raken met deze richtlijnen, willen we een vlotte en wederzijds voordelige reis verzekeren. Vertrouwen en duidelijkheid vormen de kern van onze toewijding aan jou.

Transparantieverslag

Als kantoor dat onder meer wettelijke controles van jaarrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang uitvoert, publiceren wij ons jaarlijkse transparantieverslag in overeenstemming met de vereisten van Verordening 537/2014 van de Europese Unie betreffende specifieke eisen voor wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en in overeenstemming met artikel 23 van de wet van 7 december 2016 betreffende de organisatie van het beroep en het openbaar toezicht op de bedrijfsrevisoren.

U kunt onze transparantieverslagen raadplegen via deze link.

 

Contacteer ons

Als je ergens een vraag of opmerking over hebt, vul dan onderstaand formulier in.