RSM Belgium
Languages

Languages

Audit & Certificatie

Audit en bedrijfsrevisoraat

Goede diagnostiek en goed advies zijn onmogelijk zonder een kwaliteitsaudit

Wettelijke audits

 • Audits van de jaarrekeningen en van geconsolideerde rekeningen
 • Wettelijke opdrachten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
 • Erkende auditor van mutualiteiten, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen
 • Certificering Fost Plus en Val-I-Pack


Audits en adviezen op maat

 • Certificering en bijstand bij het opstellen van rekeningen in IFRS
 • Analyse van de bedrijfsprocessen en –risico’s: interne controleprocedures, financieel evenwicht, rentabiliteitsanalyse van investeringen
 • Bijstand bij interne controle en compliance, Sarbanes-Oxley, bancaire compliance, …
 • Controle van de MiFID gedragsregels
 • Audit van de beheersinstrumenten, boordtabellen en financieringsmiddelen
 • Herstructurering van bedrijven in moeilijkheden, bedrijfsdoorlichting en opstelling van strategische ontwikkelingsplannen
 • Auditor erkend door de Responsible Jewelry Council
 • Erkend adviseur Brupart


Audits van het informaticasysteem en van de IT

Risicobeoordeling, veiligheidsbeoordeling, conformiteitscontrole,
gegevensanalyse, datamining, gecertificeerd CISA

Forensische audits

Audits voor de detectie en preventie van fraude en onwettige handelingen

Duurzame ontwikkeling, audit en adviesverlening

Audit services BROCHURE

plaquette_audit.jpg

 

Onze algemene voorwaarden raadplegen : Algemene_voorwaarden_audit_nl.pdf

ASSURANCE INSIGHTS - FEBRUARI 2019-VENNOOTSCHAPPEN, MAATSCHAPPEN, VZW’S EN STICHTINGEN: UBO-REGISTER

28 February 2019
De termijn waarbinnen de gegevens van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën in het UBO-register (“Centraal register voor uiteindelijke begunstigden”) geregistreerd moeten worden, werd recent verlengd. De deadline voor deze registratie werd uitgesteld van 31 maart tot 30 september 2019.

Assurance insights - April 2018

2 November 2018
GDPR - WAT U MOET WETEN WET VAN 3 SEPTEMBER EMIR NIEUWE WETBOEK IFRS15  

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us