Audit & Certificatie

progress_bar_audit.jpg

Goede diagnostiek en goed advies zijn onmogelijk zonder een kwaliteitsaudit

Wettelijke audits

 • Audits van de jaarrekeningen en van geconsolideerde rekeningen
 • Wettelijke opdrachten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
 • Erkende auditor van mutualiteiten, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen
 • Certificering Fost Plus en Val-I-Pack


Audits en adviezen op maat

 • Certificering en bijstand bij het opstellen van rekeningen in IFRS
 • Analyse van de bedrijfsprocessen en –risico’s: interne controleprocedures, financieel evenwicht, rentabiliteitsanalyse van investeringen
 • Bijstand bij interne controle en compliance, Sarbanes-Oxley, bancaire compliance, …
 • Controle van de MiFID gedragsregels
 • Audit van de beheersinstrumenten, boordtabellen en financieringsmiddelen
 • Herstructurering van bedrijven in moeilijkheden, bedrijfsdoorlichting en opstelling van strategische ontwikkelingsplannen
 • Auditor erkend door de Responsible Jewelry Council
 • Erkend adviseur Brupart


Audits van het informaticasysteem en van de IT

Risicobeoordeling, veiligheidsbeoordeling, conformiteitscontrole,
gegevensanalyse, datamining, gecertificeerd CISA

Forensische audits

Audits voor de detectie en preventie van fraude en onwettige handelingen

Duurzame ontwikkeling, audit en adviesverlening

 

 

Onze algemene voorwaarden raadplegen : Algemene Voorwaarden Audit

 

Assurance Insights Maart 2020: Uitstel van algemene vergaderingen

30 March 2020
De Minister van Justitie heeft een aantal volmacht besluiten opgesteld ondermeer over het uitstel van de datum van de algemene vergadering   Deze besluiten nemen voorlopig de einddatum van 19 april als uitgangspunt maar deze datum kan desgevallend worden verlaat indien de algemene coronamaatregelen zouden worden verlengd. 

Assurance Insights maart 2020 : Hoe raden van bestuur en algemene vergaderingen organiseren tijdens de quarantaine ?

30 March 2020
In het kader van de coronacrisis en de verplichte quarantaine bevinden vele ondernemingen zich vandaag in uitzonderlijke omstandigheden die het houden van raden van bestuur en algemene vergaderingen bemoeilijken.

ASSURANCE INSIGHTS-MAART 2020-WVV – WELKE AANDACHTSPUNTEN VOOR VZW’S ?

20 March 2020
De goedkeuring van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) dateert van 28 februari 2019. De verplichtingen van toepassing op de VZW's, de IVZW’s en de stichtingen zijn voortaan geïntegreerd in hetzelfde Wetboek als de verplichtingen van toepassing op vennootschappen en daarenboven worden zij voortaan als een onderneming gekwalificeerd.

Assurance Insights – Februari 2019 – Vennotschappen, maatschappen, VZW’s en stichtingen : UBO -register

28 February 2019
De termijn waarbinnen de gegevens van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën in het UBO-register (“Centraal register voor uiteindelijke begunstigden”) geregistreerd moeten worden, werd recent verlengd. De deadline voor deze registratie werd uitgesteld van 31 maart tot 30 september 2019.

Assurance Insights – November 2018 – Nieuwe transparentie verplichtingen voor vennotschappen, maatschappen, VZW’s en stichtingen : UBO -register

8 November 2018
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna genoemd, ‘de Wet’) introduceerde reeds de invoering van een register van uiteindelijke begunstigden in het Belgisch landschap.

Assurance insights - April 2018

2 November 2018
GDPR - WAT U MOET WETEN WET VAN 3 SEPTEMBER EMIR NIEUWE WETBOEK IFRS15  

Key contacts

Kurt Coninx   kuco_2.jpg
Partner - Head of Audit

 

Contact Kurt

Luis Laperal   lula_2.jpg
Partner - Head of Operations Zaventem

 

Contact Luis

Céline Arnaud   cear_2.jpg
Partner -Head of Operations Gosselies

 

Contact Céline

Inge Saeys   insa_2.jpg
Partner - Head of Operations Aalst

 

Contact Inge

Kurt De Witte   kudw_2.jpg
Partner - Head of Operations Antwerp

 

Contact Kurt

 

Find out more...

Audit Services brochure

plaquette_audit.jpg

 

Our Newsletters