Duurzaamheid richt zich op het voorzien in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het concept van duurzaamheid bestaat uit drie pijlers: economie, milieu en sociaal - ook wel informeel bekend als winst, planeet en mensen.

De Verenigde Naties hebben een routekaart opgesteld met acties die op alle niveaus van de samenleving kunnen worden ondernomen. Deze zijn samengevat in de volgende 17 duurzame doelstellingen

 

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vennootschapsrechtelijk initiatief om de gevolgen van de vennootschap op het milieu en het maatschappelijk welzijn te beoordelen en er de verantwoordelijkheid voor op te nemen. Dit kan leiden tot kortlopende kosten die geen onmiddellijk financieel voordeel bieden voor de onderneming, maar die leiden tot positieve maatschappelijke en milieuveranderingen. Deze zelfregulering van ondernemingen is geïntegreerd in het businessmodel van de onderneming.

Duurzaamheid is een belangrijk hulpmiddel bij het creëren van het bedrijfsimago en de reputatie, maar tevens in het beperken van de kosten en het genereren van inkomsten op lange termijn.

Als vennootschappen en organisaties overwegen om duurzaamheid te integreren in hun manier van werken, moeten ze vier belangrijke aspecten van hun prestaties en de gevolgen ervan in overweging nemen: Economie, Milieu, Maatschappij & Governance.

Contacteer ons Hoofd van Sustainability

Contacteer ons

Als je een vraag hebt over dit onderwerp, aarzel dan niet om het onderstaande formulier in te vullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.