Transparantieverslag

Gepubliceerd in overeenstemming met artikel 23 van de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Document raadplegen :

Read more
Bekendmakingen omtrent duurzaamheid en ESG in het kader van de SFDR - gevolgen voor investeerders en de entiteiten waarin geïnvesteerd wordt
Bekendmakingen omtrent duurzaamheid en ESG in het kader van de SFDR - gevolgen v

Als aanvulling op de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") zijn op 25 juli 2022 in het Publicatieblad van de Europese Unie de langverwachte technische reguleringssnormen (Cf. Regulatory Technical Standards of "RTS") gepubliceerd.

Read more 30 December 2022
Tax Insights
Tax Insight | Oktober 2022 | Transfer Pricing

Prefiling- en rulingsverzoeken voor verrekenprijzen en innovatieaftrek met betrekking tot boekjaar 2022 moeten vóór 30 november 2022 worden ingediend.  

Read more