Transparantieverslag

Gepubliceerd in overeenstemming met artikel 23 van de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Document raadplegen :

Read more
Pillar 2 Richtlijn aangenomen door de EU Raad
Pillar 2 Richtlijn aangenomen door de EU Raad

Pillar 2 richtlijn aangenomen door de eu raad In december 2022 hebben de EU-lidstaten een akkoord bereikt om het onderdeel minimumbelasting, ook bekend als Pillar 2, in de Europese Unie ("EU") in te voeren.

Read more 9 March 2023
Interconnectivity between financial and sustainability reporting Read more 16 January 2023