Payroll & HR Insights | Oktober 2022 | Mogelijke gevolgen van het nieuwe burgerlijk wetboek wat het arbeidsrecht betreft

Sinds enkele jaren werkt de wetgever aan een grondige hervorming van het Burgerlijk Wetboek. We weten nu welke richting is ingeslagen en welke wijzigingen zijn aangebracht in dit fundamentele stuk wetgeving.

Read more
Tax Insights
Tax Insight | Oktober 2022 | Transfer Pricing

Prefiling- en rulingsverzoeken voor verrekenprijzen en innovatieaftrek met betrekking tot boekjaar 2022 moeten vóór 30 november 2022 worden ingediend.  

Read more