Payroll & HR Insights | Oktober 2022 | Mogelijke gevolgen van het nieuwe burgerlijk wetboek wat het arbeidsrecht betreft

Sinds enkele jaren werkt de wetgever aan een grondige hervorming van het Burgerlijk Wetboek. We weten nu welke richting is ingeslagen en welke wijzigingen zijn aangebracht in dit fundamentele stuk wetgeving.

Read more
Transparantieverslag

Gepubliceerd in overeenstemming met artikel 23 van de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Document raadplegen :

Read more