גמלאות – אבטלה

דמי אבטלה בהתפטרות עקב הלנת שכר

קיום פעילות עסקית ביחד עם דמי אבטלה

דמי אבטלה לעצמאי

קיזוז דמי אבטלה כשכיר מהכנסות מעסק

חובת תשלום דמי ביטוח לאומי מינימאליים

דמי אבטלה לבעל שליטה

 

 

 


דמי אבטלה בהתפטרות עקב הלנת שכר


10.9.2015 עובד ברוב החודשים בשנה לא מקבל את שכרו בזמן. הוא רוצה להתפטר כי הוא לא יכול לשרוד במצב כזה האם התפטרות במצב זה מזכה בדמי אבטלה?


תשובה:

כל מבוטח שמפסיק לעבוד זכאי לדמי אבטלה אם צבר תקופת אשכרה מספקת.
ההבדל בין פיטורים ע"י המעביד לבין התפטרות מרצון של העובד הוא בכך כי במקרה של התפטרות העובד יוכל להגיש תביעה לדמי אבטלה רק תוך 90 יום מיום ההתפטרות.
במקרה הנ"ל מכיוון שהעובד התפטר מסיבות מוצדקות מבחינתו יהיה עליו להוכיח כי ההתפטרות היא מסיבות מוצדקות ולראות בעזיבתו כפיטורים ולא התפטרות.

בחזרה לראש העמוד


קיום פעילות עסקית ביחד עם דמי אבטלה


6.9.2015 שכיר עזב מקום עבודה ואמור לקבל דמי אבטלה במשך חצי שנה. במקביל לכך פתח עסק עצמאי (כולל פתיחת תיקים במע"מ ומס הכנסה) בהנחה שבחצי שנה הקרובה לא יהיו לו הכנסות מהעסק ואפילו יהיה לו הפסד עסקי האם עצם העובדה שפתח פעילות עסקית עשויה לפגוע בו בדמי אבטלה ולשלול את זכאותו? או שכל עוד שאין לו רווח מהפעילות העסקית הוא יקבל דמי אבטלה מלאים?


תשובה:

אין כל מניעה לפתוח עסק כעצמאי בזמן שמובטח דמי אבטלה.
כשיוגש הדוח שלו למס הכנסה יעשה חישוב סופי של דמי האבטלה שהוא זכאי לאחר שמדמי האבטלה יופחתו סכום הכנסותיו כעצמאי שדווח על ידו לשלטונות המס.
במקרה הנידון אם אכן יש הפסד, לא יפגעו דמי האבטלה. אני גם מציע כי במידה ולמבוטח ידוע על הכנסה שתפגע בדמי האבטלה שהוא זקוק להם, לפנות לביטוח לאומי כדי לעשות התאמה ולמנוע בשלב המקדמות קבלת דמי אבלה יתר שיצטרך להחזיר לאחר קליטת הדוח שלו במס הכנסה.

בחזרה לראש העמוד


דמי אבטלה לעצמאי


25.8.2015 אדם שהינו עצמאי והיה שכיר עד תחילת יולי.

1. אנו מבקשים לדעת מה הסכום החודשי שמותר לו להרוויח כעצמאי מבלי לפגוע בזכאות לדמי אבטלה.

2. האם ביטוח לאומי מסתכל על ההכנסה כעצמאי ברמה שנתית כאשר בודק זכאות לדמי אבטלה או מסתכל ברמה חודשית על ההכנסה מהרגע שהוא מובטל? 


תשובה:

1. אם מובטל שממשיך עבוד עצמאי יופחתו הכנסותיו כעצמאי מדמי האבטלה. תקרה דמי האבטלה שניתן לקבל היא עד לשכר הממוצע במשק כך שאין הכנסותיו כעצמאי תעלינה על הסך הנ"ל וקוזזו כל דמי האבטלה.
2 . ביטוח לאומי מתייחס להכנסותיו של עצמאי תמיד על בסיס שנתי ולכן יתכנו שינויים בחישוב לאחר שתתקבל השומה של מס הכנסה.

בחזרה לראש העמוד


קיזוז דמי אבטלה כשכיר מהכנסות מעסק


31.7.2015 עובד עבד כשכיר בחברה ופוטר במאי 2015. שכרו היה 9,000 ש"ח לחודש. היות וגילו מעל 50 וסכויין למצוא עבודה כשכיר לא גבוהים במקביל לעובדה שנרשם כמובטל בלישכת עבודה פתח תיק עצמאי כיועץ כלכלי.

היות והשקיע בתוכנות ובהשקעות נוספות כדי להיות מסוגל לתת שירות נוצר מצב שבו הכנסתו בחודשיים הראשונים לפעילות הינה 4500 ש"ח במצטבר אולם בפועל העסק בהפסד של כ- 15,000 ש"ח. האם ביטוח לאומי ייקזז מדמי האבטלה את ההכנסה או היות וקיים הפסד מעסק יקבל את מלוא דמי האבטלה המגיעים? 


תשובה:

ביטוח לאומי מקזז מדי אבטלה שהוא מקבל כעובד שכיר את ההכנסות שיש לו כעצמאי.
במקרה הנ"ל לאור זאת כי מדובר על הפסד לצרכי מס, הם לא יקזזו לא כל סכום מדמי האבטלה.

בחזרה לראש העמוד


חובת תשלום דמי ביטוח לאומי מינימאליים


30.7.2015 הלקוחה שלי – גרושה. בביטוח לאומי היא מוגדרת כעצמאית שלא עונה להגדרות. בחודשים 01 -02/2015 היא קיבלה דמי אבטלה וחויבה עבור חודשים הנ"ל בדמי ביטוח לאומי מינימאליים (167 ש"ח).

1. האם הדרישה מוצדקת?

2. במידה והיא תבקש קצבת הבטחת הכנסה – האם היא תחוייב בביטוח לאומי מינימאליים? 


תשובה:

1. הדרישה נכונה כי רק אישה נשואה שאין לה הכנסות מעבודה פטורה מדמי ביטוח לאומי.
2. כשתקבל קצבה להבטחת הכנסה תהיה חייב עליה בדמי ביטוח בריאות מינימליים בסך 103 ₪ לחודש.

בחזרה לראש העמוד


דמי אבטלה לבעל שליטה


20.5.2015 בעל שליטה שלא מושך שכר מחברה שבבעלותו עובד כשכיר במקום אחר האם כשיפוטר ממקום העבודה האחר יהיה זכאי לדמי אבטלה? 


תשובה:

משנת 2004 בעל שליטה בחברה אינו זכאי לדמי אבטלה.


 

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והמשיב או משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אינם אחראים לתוצאות השימוש בתשובות אלה.

 

 

 

איך נוכל לסייע לך?

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר