גמלאות – אמהות ודמי לידה

דמי לידה לעצמאית שעברה לגור בחוץ לארץ

האם ניתן לקבל קצבת ילדים עבור בן 18 הלומד בכיתה יג

הפסקת עבודה חודש לפני תאריך לידה משוער

עובדת הוראה הנמצאת בחופשת לידה בחודשי הקיץ

האם אשפוז טרום הלידה נכלל במניין ימי שמירת ההריון

דמי לידה לעצמאית ושכירה בשני מקומות עבודה

דמי לידה לשותפה בעסק שבהפסדים

דמי לידה לישראלית שעזבה את הארץ

דמי לידה לגבר

חישוב דמי לידה לעצמאית שילדה בינואר

תשלום דמי ומענק לידה לעצמאית

קבלת דמי לידה לשכירה ועצמאית שאינה עונה להגדרה

זכאות לשמירת הריון

דמי לידה שולמו לעצמאית במהלך השנה על בסיס הצהרת גובה ההכנסה השנתית שלה

דמי לידה לעצמאית שהיא גם שכירה

לידה בארצות הברית

שמירת לידה עבור שכירה שהיא גם עצמאית שלא עונה להגדרה

 

 

 

 

 

 


דמי לידה לעצמאית שעברה לגור בחוץ לארץ


21.9.2015 עצמאית שעברה להתגורר בחו"ל ופעילותה העסקית מבוצעת בחו"ל (השירות לתושב חוץ) והיא משלמת דמי ביטוח כעצמאית בארץ (היא מוגדרת כעצמאית בביטוח לאומי). האם היא מבוטחת לפי הגדרת ביטוח לאומי וכמבוטחת היא זכאית לדמי לידה? 


תשובה:

לעניות דעתי לא יתכן מצב שמבוטחת עצמאית עוברת לגור בחו"ל וממשיכה לשלם דמי ביטוח כעצמאית בישראל. בהחלט יתכן כי המל"ל לא יודע על עבודתה בחו"ל ולכן לא שונה סווגה לצורך תשלום ביטוח לאומי.
לכן עצם התשלום אינו מבטיח כי היא תהיה זכאית לדמי לידה.
אני מציע לשואל שיתקשר אלי כדי לקבל יותר פרטים.

בחזר

ה לראש העמוד


האם ניתן לקבל קצבת ילדים עבור בן 18 הלומד בכיתה יג


21.9.2015 האם הורה שיש לו ילד בן 18 הלומד בכיתה י"ג זכאי עבורו לקצבת ילדים? 


תשובה:

בהתאם לסעיף 65 (א ) (2 )לחוק הביטוח לאומי ילד מוגדר כמי שנמצא בישראל וטרם מלאו לו 18 .
לאור זאת בהגיעו לגיל 18 ההורים לא היו זכאים לקצבת ילדים.

בחזר

ה לראש העמוד


הפסקת עבודה חודש לפני תאריך לידה משוער


17.9.2015 האם עצמאית יכולה להפסיק עבוד חודש לפני תאריך לידה משוער ולקבל דמיי לידה עבור חודש זה?


תשובה:

כן, כל עוד והיא צברה תקופת אכשרה לפני היום הקובע שהוא יום הפסקת העבודה.

בחזר

ה לראש העמוד


עובדת הוראה הנמצאת בחופשת לידה בחודשי הקיץ


10.9.2015 האם עובדת הוראה הנמצאת בחל"ד בחודשי הקיץ זכאית לקבל גם משכורת מהמעסיק וגם דמי חופשת לידה מבטוח לאומי?


תשובה:

היא תקבל רק דמי לידה מהביטוח לאומי.
אם המעביד משלם לה משכורת בחודשים שהיא לא מלמדת עקב חופשה שנתית, היא תוכל לקבל את המשכורת ועליה ינוכו דמי ביטוח לאומי כחוק וזאת מבלי יחשב הכנסה מעבודה היכולה לשלול את הזכאות.

בחזר

ה לראש העמוד

 

האם אשפוז טרום הלידה נכלל במניין ימי שמירת ההריון


10.9.2015 מבוטחת עצמאית שילדה. הנ"ל אושפזה כטרום לידה ב- 5-7/8/2015, לאחר מכן חזרה לעבוד עוד 3-4 ימים, לאחר אושפזה שוב טרום לידה ב-13/8-21/8/2015 ובתאריך 21/8 ילדה פג. עקב לידת הפג שאושפז בפגיה 14 יום היולדת אושפזה 5 ימים לאחר הלידה.

שאלותי:

1. האם האשפוז הראשון טרום הלידה ייכלל במניין ימי שמירת ההריון? למרות שבאמצע חזרה לעבודה?

2. מה משמעות אישפוז הפג לעניין הארכת חופשת הלידה? האם החופשה תוארך באותה כמות זמן כפי שאושפזה היולדת?


תשובה:

1. אשפוז לא יפגע בבדיקת תקופת האכשרה לקביעת הזכאות לדמי לידה. אם מדובר בבקשה לשמירת היריון היא לא תהיה זכאית כי דרוש אישור רפואי על כך שחייבת להיות בשמירת הריון לפחות שלושים יום.
2. אם היא צריכה להישאר בבית חולים או לחזור לאשפוז תוך חופשת הלידה ל- 15 יום לפחות, תוכל להאריך את חופשת הלידה לתקופת האשפוז אך לא יותר מ- 4 שבועות.

בחזר

ה לראש העמוד


דמי לידה לעצמאית ושכירה בשני מקומות עבודה


7.9.2015 המבוטחת הינה עצמאית + שכירה. צריכה ללדת ב 1/2016. בסוף 9/15 מסיימת את עבודתה בתור שכירה ב 2 מקומות:

א. התחילה לעבוד ב- 2011 מסיימת ב- 9/15

ב. התחילה לעבוד ב 2012 עובדת בכל שנה 4 חודשים – מרץ עד יולי. סיימה ב 7/15

שאלות:

1. האם תהיה זכאית לקבל דמי לידה על החלק השכיר? האם על שני המקומות?

2. האם דמי לידה על החלק העצמאי יחושבו לפי שומת 2015 או 2016 (יש לה תקופת אכשרה לצורך זה).


תשובה:

על הכנסתה כעצמאית ושכירה תהיה זכאית כל עוד היא צברה תקופת אכשרה שהיא 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמה ליום הקובע –היום שבו היא ילדה.


המשך השאלה

8.9.2015 בהמשך לשאלה הקודמת, לא הבנתי האם היא אמורה לקבל דמי לידה על שני המקומות כשכירה, או רק על המקום שהיא עובדת בו תקופה ארוכה, וכן האם די לידה כעצמאית יחושבו לפי שומת 2015 או 2016 בהנחה שצריכה ללדת בינואר.


תשובה:

בכל מקום עבודה תבחן תקופת האכשרה. מכיוון שהיא שכירה חישוב דמי הלידה יעשה לפי ממוצע המשכורות שהיא קיבל לפני חודש הלידה.
אצל שכירה אין כל ממשמעות להפרשי שומה כי בכל מקרה ההכנסה ממשכורת הוא מרכיב קבוע.
במקרה זה, אם תלד בחודש 01/2016 וצברה תקופת אכשרה אצל כל מעביד, החישוב יעשה לפי ממוצע המשכורות ששולמו בחודש 11/2015,10/2015 ו- 12/2015.

בחזר

ה לראש העמוד


דמי לידה לשותפה בעסק שבהפסדים


8.9.2015 עסק שעובד כשנתיים בלבד עדיין נמצא בהפסדים. יש כבר שומות של 2013 ו-2014. האישה שהיא חלק מ- 2 שותפים ילדה לפני כחודשיים. דמי הביטוח ששילמה כעצמאית היו כ- 700 שח בחודש. כמה דמי לידה היא אמורה לקבל בהנחה שהעסק בהפסדים.


תשובה:

היא תקבל דמי לידה לפי הכנסתה שלה.
במקרה הנידון, לאור ההפסדים היא תקבל דמי לידה לפי ההכנסה המינימום לתשלום דמי ביטוח לאומי שהיא 25% מהשכר הממוצע במשק. נכון לשנת המס 2015 הכנסה זו היא 2,315 ₪ לחודש.

בחזר

ה לראש העמוד


דמי לידה לישראלית שעזבה את הארץ


27.8.2015 ישראלית שעובדת כשכירה בחודש השני להריונה. עוזבת את הארץ לשהייה ארוכה של מספר שנים בחו"ל לצרכיי עבודה של בעלה. צפויה ללדת מחוץ לישראל, כשבעה חודשים לאחר שתעזוב את הארץ. האם זכאית לדמי לידה? האם יש פעולות מקדימות שכדאי לה לבצע טרם היציאה מהארץ מול רשויות ביטוח לאומי?


תשובה:

בהתאם לסעיף 40 (א) (2) לחוק הביטוח לאומי הזכאות לדמי לידה היא בתנאי כי הלידה תהיה בישראל ולכן במקרה המתואר כל עוד היא תלד בחו"ל היא לא תהיה זכאית לדמי לידה.

בחזר

ה לראש העמוד


דמי לידה לגבר


26.8.2015 המבוטחת היא עצמאית ואמורה ללדת בעוד כחודש. הזוג מעוניין שהבעל יקבל חצי מחופשת הלידה. הנישומה צברה תקופת אכשרה מספיקה כעצמאית. משכורתו של הבעל מורכבת מרכיב בסיס+עמלות חודשיות בגובה משתנה, המופיעות מדי חודש. כיצד יחושבו דמי הלידה של הבעל? האם רק על שכר הבסיס או על משכורת הברוטו כולה? האם הוא נדרש להודיע מראש על רצונו לצאת לחופשת לידה וכמה זמן מראש?


תשובה:

לצורך חישוב דמי הלידה יילקחו ממוצע המשכורת שהאב קיבל בשלושת החודשים שקדמו לחודש יציאתו לחופשת הלידה.
בכל מקרה ניתן יהיה לממש את הזכות רק לאחר 6 חודשים מיום הלידה בצירוף הצהרה בכתב של האישה שהסכימה לוותר על חלק מחופשת הלידה וחזרה לעבוד.

בחזר

ה לראש העמוד


חישוב דמי לידה לעצמאית שילדה בינואר


25.8.2015 ידוע לי שביטוח לאומי מחלק את השומה הסופית ל-9 בכדי לחשב את עניין דמי הלידה והביטוח לאותה שנה. והמצב הזה קורה אם המבוטחת ילדה באותה שנת מס. מה קורה במצב שהמבוטחת ילדה בינואר של אותה שנת מס? כיצד מביאים בחשבון את השנה שקדמה לשנת הלידה?

אני מציגה נתונים כדי להבהיר את שאלתי: נניח מבוטחת ע"ס 60,000 ₪ בשנת 2013 ובשנת 2014 מבוטחת על 67,000 ₪. ילדה ב29/01/2014. האם ביטוח לאומי יחלק את השומה הסופית לשנת 2013 ב-10 חודשים ואילו את השומה הסופית של 2014 ל-11 חודשים?


תשובה:

לצורך חישוב ההכנסה של שלושת החודשים שעלים ישולמו דמי הביטוח תילקח ההכנסה על בסיס של 38 שבועות ואליו לשנת 2013 על בסיס שנתית של 52 שבועות ולכל שנה יחושבו דמי הלידה על בסיס ההכנסה הממוצעת.

בחזר

ה לראש העמוד


תשלום דמי ומענק לידה לעצמאית


23.8.2015 עצמאית עורכת דין עתידה ללדת בספטמבר דוח לשנת 2014 מראה רווח חודשי של 8000 ש"ח לפני מס כיצד יחושב לה מענק הלידה ודמי הלידה? מה הנוסחה לעצמאית? אם בשנת 2015 תרוויח יותר לאחר הגשת הדוח השנתי יהיה עידכון?


תשובה:

דמי הלידה יחושבו על בסיס של ההכנסה ששימשה בסיס לתשלום מקדמות ל 14 שבועות מתוך 52 שבועות.
לאחר קליטת הדוח שלה למס הכנסה , יתבצע חישוב סופי על הכנסתה שדווחה למס הכנסה.
אם הכנסה זו תהיה גבוהה יותר ,ישולמו ליולדת הפרשי דמי לידה מהם ינוכו דמי הביטוח הלאומי החודשיים שהייתה צריכה לשלם על הכנסה זו.
אם לא, יהיה עליה להחזיר את דמי הלידה ששולמו לה על בסיס הכנסה גבוהה יותר בניכוי דמי הביטוח הלאומי החודשיים ששולמו ביתר בשלב המקדמות.
החישוב נעשה על הכנסה שנתית בשנת המס שהיא ילדה. לכן לא תהיה כל השפעה להכנסתה שתתקבל בשנת 2015.

בחזר

ה לראש העמוד


קבלת דמי לידה לשכירה ועצמאית שאינה עונה להגדרה


19.8.2015 שכירה+עצמאית שאינה עונה להגדרה ילדה ובהתאם למעמדה קבלה דמי לידה על הכנסותיה ממשכורת בלבד.

1. האם המשך עבודתה בעסק בחופשת לידה תפגע בזכאותה לדמי לידה על הכנסותיה משכר?

2. האם חיוב דמי הבטוח על הכנסתה מעבר לסך של-25% מהשכר הממוצע יהא עפ"י חלוקת ההכנסות ל-12 חודשים או בקיזוז חודשי החופשה?


תשובה:

1. התשובה היא חיובית כי בחופשת הלידה אסור ליולדת לעבוד ולכן גם אם היא מקבלת הכנסות כעצמאית כמובטחת עצמאית של לא עונה על ההגדרות זאת עדיין הכנסה כעצמאית.
2. בכל מקרה יעשה חישוב סופי לפי מספר החודשים שהיה מותר לה לעבוד.
עם קבלת השומה,ייעשה חישוב לפי הכנסה שהופקה במשך 38 שבועות ולא 52 שבועות.

בחזר

ה לראש העמוד


זכאות לשמירת הריון


18.8.2015 עובדת שהייתה בחופשת לידה ולפני שהייתה צריכה לחזור לעבודה היא נכנסה שוב להריון ונכנסה לשמירת הריון בה נאסר עליה לשוב לעבודה. ביטוח לאומי טען לה כי בגלל שהיא לא חזרה בכלל לעבודה היא לא זכאית לקבלת הגמלה מכיוון שהיא לא נתקיים היום הקובע הרשום בחוק בסעיף 50 לחוק הביטו"ל. האם הם צודקים בטענתם?


תשובה:

על פי חוק, הדרישה לקבלת גמלה לשמירת הריון היא צבירה חודשים שבהם שולמו דמי ביטוח לאומי ב- 6 החודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיקה את עבודה.
החודשים שהאישה קיבלה בעדם דמי לידה יחשבו כחודשים שבהם שילמה דמי ביטוח לאומי.
גם בסעיף 50 לחוק הביטוח לאומי יש רק התייחסות לחודשים יראו את חופשת הלידה כחודשים שבהם שולמו דמי ביטוח.
אין שום אזכור בחוק הביטוח לאומי כי הזכאות לגמלת שמירת הריון היא אם העובדת הייתה עבודה שכירה ביום הקבוע.
גם לפי כל הדינים, בחופשת הלידה, המבוטחת ממשיכה להיות עבודת שכירה.
לאור האמור לעיל, אם המבוטחת עמדה בתנאים הנדרשים לצבירת תקופת אכשרה וכל עוד מתקיימים יחסי עובד ומעביד, אני לא רואה כל סיבה שלא תהיה זכאית לגמלת שמירת הריון.
אני ממליץ לבקש מהפקיד של הסניף להראות לך את הסעיף הספציפי בחוק הביטוח לאומי הקובע כי המבוטחת חייבת לעבוד לפני כניסתה לשמירת היריון כשהאירוע קורה בסוף חופשת הלידה.

בחזר

ה לראש העמוד


דמי לידה שולמו לעצמאית במהלך השנה על בסיס הצהרת גובה ההכנסה השנתית שלה


17.8.2014 דמי לידה שולמו לעצמאית במהלך השנה על בסיס הצהרתה בדבר גובה ההכנסה השנתית שלה.

האם בחישוב הסופי (לאחר הגשת הדוח למס הכנסה), לצורך קביעת דמי הלידה הסופיים המגיעים לה, תחושב ההכנסה השנתית לפי ההצהרה למס הכנסה על ההכנסה מהעסק בצרוף דמי הלידה שהתקבלו? (אפשרות א');

או רק לפי ההכנסה מהעסק? (אפשרות ב') ואם לפי אפשרות ב' אזי האם דמי הלידה אמורים להיות 1/3 מההכנסה מהעסק? (9 חודשי עבודה ו-3 חודשי חופשת לידה) ההכנסה מהעסק?


תשובה:

החישוב נעשה בגין החודשים שבהם לא הייתה בחופשת לידה דהיינו 38 שבועות ולא 52.
תקופת חופשת הלידה היא 14 שבועות ובמקרים מסוימים 7 שבועות.
לכן היות ואסור לעבוד בחופשת הלידה, דמי לידה יחושבו על יתרת השבועות שבהן היה מותר לה לעבוד.

בחזר

ה לראש העמוד


דמי לידה לעצמאית שהיא גם שכירה


9.8.2014 עצמאית ושכירה יצאה לחופשת לידה מ-9/2014. שילמה מקדמה כעצמאית לביטוח לאומי של כ- 500 לחודש. קיבלה דמי לידה כעצמאית+שכירה. אנחנו רוצים להגיש את דוח 2014 והרווח בשנת 2014 כ-3000 כעצמאית.

לגבי הדמי לידה -האם ביטוח לאומי יעשה חישוב מחדש לגבי הדמי לידה כעצמאית לפי רווח של 3000 ל-8 חודשים או לצורך דמי לידה רואים הכנסה מינימלית חודשית (של כ-2700 לחודש כמדומני) בכול מקרה ולכן מתעלמים מההכנסה הנמוכה.

כלומר גם אם היתה מרויחה שקל כעצמאית עדיין מקבלת דמי לידה לפי מינימום חודשי גם כעצמאית? או במילים אחרות-האם במקרה והגשת דוח 2014 תיצור החזר בגביה זה מחייב שיהיו הפרשים לרעתה בדמי לידה?


תשובה:

החישוב השנתי יעשה על בסיס של חודשי העבדה המותרים בניכוי חופת הלידה שהיא 14 שבועות אך בכל מקרה לא פחות מהמינימום עליהם שולמו דמי ביטוחי.

בחזר

ה לראש העמוד


לידה בארצות הברית


4.8.2014 עובדת עצמאית עובדת בחוץ לארץ, מדווחת ומשלמת מיסים ודמי ביטוח לאומי בישראל. לפני חודש ילדה בזמן שהותה בארצות הברית, האם מגיעים לה דמי לידה בלידה זו?


תשובה:

לצערי לא כי אם היא עובדת בחו"ל, הכנסתה לצרכי דמי ביטוח לאומי מגודרת כהכנסה שלא מעבודה וגם התשלומים לה הם בהתאם לשיעורים הנמוכים משיעור דמי הביטוח לאומי המוטלים על עובד עצמאי.
לכן לא תהיה זכאית.

בחזר

ה לראש העמוד


שמירת לידה עבור שכירה שהיא גם עצמאית שלא עונה להגדרה


2.8.2014 לקוחה שהינה שכירה+עצמאית שלא עונה להגדרה. הלקוחה רוצה לצאת לשמירת הריון. האם מותר לה לעבוד כעצמאית? הרי הכנסותיה כעצמאית לא נחשבות כהכנסה לצורך ביטוח לאומי ובגינה לא תקבל שמירת הריון. וכן הם לא מחייבים אותה בגין הכנסה זאת בדמי ביטוח לאומי. האם מותר לעבוד בתקופת שמירת ההיריון כעצמאית?


תשובה:

הזכאות לקבלת גמלה היא לפי התקופות ששילמה המבוטחת דמי ביטוח.
במקרה שלנו בהיותה המבוטחת כמבוטחת שלא עונה על ההגדרות, היא הייתה פטורה מתשלום דמי ביטוח ולכן לא תהיה זכאית לגמלה לכן במקרה זה תוכל להמשיך לעבוד כל עוד אינה משלמת די ביטוח לאומי.

בחזר

ה לראש העמוד


 

 

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והמשיב או משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אינם אחראים לתוצאות השימוש בתשובות אלה.

 

בחזרה לעמוד שאלות ותשובות

 

איך נוכל לסייע לך?

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר