גמלאות – זקנה ושארים

מיסוי הכנסות שכירות מחנות לאישה בת 80

קצבת זקנה מביטוח לאומי וקצבה מפוליסת ביטוח

חבות ביטוח לאומי לאשה עצמאית במקבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי

ביטוח לאומי לעצמאי בשנה שהגיע לגיל 70

תקופת אכשרה לעקרת בית לצורך קצבת זקנה החל מגיל 62

מהו אחוז מס בריאות שמותר לנכות מקצבת זקנה

 

 

 


מיסוי הכנסות שכירות מחנות לאישה בת 80


24.8.2015 אישה כבת 80 שמקבלת הכנסות שכירות מחנות בבעלותה. האם חייבת בביטוח לאומי על הכנסות אלו?


תשובה:

בגיל 70 שהוא גיל הזכאות חל פטור מתשלום ביטוח לאומי ולכן במקרה זה היא תהיה פטורה.

בחזרה לראש העמוד

 


קצבת זקנה מביטוח לאומי וקצבה מפוליסת ביטוח


19.8.2015 האם בן 67 אשר מקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי ועובד בו זמנית, יכול לקבל גם קצבה מפוליסת ביטוח של הפניקס אשר ניתנת למימוש לאחר גיל 67? זאת, כך שלא ישפיע על קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי?


תשובה:

קבלת קצבה מחברת ביטוח לא תפגע בזכאות שלו לקצבת זקנה. מבחן ההכנסה קיים רק על הכנסות מעבודה והכנסות פסיביות כגון השכרה, ריבית, דיבידנד.

בחזרה לראש העמוד

 


חבות ביטוח לאומי לאשה עצמאית במקבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי
 


18.8.2015 אישה עצמאית, הגיעה לגיל 68 ו- 4 חודשים בחודש 08/2015. התחילה לקבל קצבת זקנה מהביטוח הלאומי מהחודש לעיל, מהקצבה מנוכה לה מס בריאות. ממשיכה לעבוד כעצמאית. קיבלה פנקס מביטוח לאומי – חייבת בתשלום מס (אמנם מופחת) בסכום לא מבוטל. האם על הכנסתה כעצמאית חייבת בביטוח לאומי ו/או מס בריאות? אם כן – כיצד מחושב מס זה?


תשובה:

עם קבלת קצבת הזקנה ,המבוטחת תהיה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות למעט תשלום לענף פגיעה בעבודה בשיעור של 0.38% עד התקרה המופחתת ו- 0.68% מעל לתקרה המפוחתת ועד לתקרה המקסימלי.
לכן עליה כי אכן היא משלמת לפי השיעורים הנ"ל.
במידה ולא, עליה לפנות למל"ל ולבקש את עדכון מעמדה כמקבלת קצבה.

בחזרה לראש העמוד


ביטוח לאומי לעצמאי בשנה שהגיע לגיל 70


17.8.2015 עצמאי השתכר בשנת 2014 סך של 537,000 ₪. תאריך הלידה שלו הוא: 11.11.1944 כיצד ביטוח לאומי מחשב את דמי הביטוח הלאומי החלים על הכנסתו זו בהתחשב בגיל שלו כמו כן אין לו הכנסות אחרות מלבד הכנסתו זו מעסק/


תשובה:

אם הגיע לגיל 70 יחויב לשלם רק לענף פגיעה בעודה בשיעור של 0.39% עד תקרת הכנסה חודשית של 5,556 ו- 0.68% עד לתקרה מקסימלית.
ביטוח בריאות ינוכו ישירות מקצבת הזקנה.

בחזרה לראש העמוד


תקופת אכשרה לעקרת בית לצורך קצבת זקנה החל מגיל 62


17.8.2015 לעקרת בית חסרים מספר חודשים על מנת להגיע לסך הכל של 122 חודשים המזכים בקצבה הנ"ל. במכתב מביטוח לאומי נאמר לה שאם תשלים את החודשים החסרים תהיה זכאית לקצבה לאחר השלמתם. האשה מתכננת לצאת לעבודה במשרה חלקית. האם יש מגבלה של מינימום משכורת או מינימום משרה כדי שחודשי העבודה האלה יחשבו לצורך הנ"ל? אודה אם בתשובה תכללו סעיפי החוק, או התקנות, שעליהם נסמכת תשובתכם.


תשובה:

ראשית תקופת האכשרה הנדרשת לקבלת קצבה זקנה היא 12 שנים לא רצופים דהיינו 144 שבועות ולא 122 כפי שרשמה השואלת.
במידה ותמשיך לעבוד גם אם תרוויח את שכר המינימום של 4,650 ₪ המחויבת על פי חוק, היא תחויב בביטוח לאומי כך שהחודשים שבהם היא יצורפו למספר החודשים הדרושים להשלמת תקפת האכשרה כדי לקבל קצבת זקנה בסיסית.

בחזרה לראש העמוד


מהו אחוז מס בריאות שמותר לנכות מקצבת זקנה


29.7.2015 מה אחוז מס בריאות שמותר לנכות מקצבת זקנה ליחיד? האם מצב משפחתי משפיע על גובה ניכוי?


תשובה:

מקצבת זקנה ינוכה סכום מינמלי של 103 ₪ לחודש למי שמקבל השלמת הכנסה ו 196 ₪ לחודש למי שאינו מקבל השלמת הכנסה.
מבוטח המקבל תוספת קצבת זקנה עבור אשתו ישלם 283 ש"ח.
במידה ושני בני הזוג מקבלים קצבת זקנה ינוכה מהגבר 283 ₪ לחודש ואשתו תהיה פטורה.

בחזרה לראש העמוד


 

 

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והמשיב או משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אינם אחראים לתוצאות השימוש בתשובות אלה.

 

 

איך נוכל לסייע לך?

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר