גמלאות – נכות

הגדרת הכנסה בפרק נכות כללית

קצבת אבדן כושר עבודה לאדם עם נכות

דרישה להפרשים למבוטח שנפגע בעבודה ואושרה לו גמלת נכות

זכאות לקיצבת נכות כללית

פגיעה בקיצבת נכות 100%

האם נישום בעל נכות חייב כספים לביטוח לאומי בגין דמי מזונות

האם הקיצבה מחברת הביטוח נחשבת כפנסיה או כמשכורת או לא נחשבת בכלל

 

 

 


הגדרת הכנסה בפרק נכות כללית


17.9.2015

1. לעניין הגדרת "הכנסה" בפרק העוסק בנכות כללית בחוק הביטוח הלאומי – האם שר האוצר קבע תקנות לעניין הגדרת הכנסה,או שההגדרה היא כבסעיף 2 לפקודה?

2. נכה מקבל תוספת תלויים בגין בת הזוג,כאשר בשנת 2014 קיבלה בת הזוג מענק מס הכנסה שלילי. האם מענק זה נחשב ל"הכנסה" לצורך מבחן ההכנסות שבו עליה לעמוד?


תשובה:

1. לא נקבעו תקנות לקביעת הכנסה בחוק הביטוח לאומי ולכן ההכנסה תוגדר לפי הכנסה לפי סעיף 2 בחוק מס הכנסה כאמור בסעיף 195 לחוק הביטוח לאמי שבו מוגדרת ההכנסה
2. המענק רואים בו כהכנסת עבודה ולכן לבדיקת מבחן ההכנסה הוא יילקח בחשבון.

בחזרה לראש העמוד

 


קצבת אבדן כושר עבודה לאדם עם נכות


31.8.2015 האם נכה 100% המקבל קצבה לאבדן כושר עבודה חייב בדמי ביטוח לאומי על הכנסה זו ואם כן מה המקור לכך בחוק ביטוח לאומי ומה שיעור דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות אשר מחוייב על הכנסה זו?


תשובה:

בסעיף 350 לחוק הביטוח לרמי מפורטים ההכנסות הפטורות מביטוח לאומי.
הכנסה פטורה הנובעת מהפטור בגין 100%, אינן כלולות בסעיף כך שההכנסה תהיה חייבת בשיעורי ביטוח לאומי המוטלים על הכנסה של עצמאי.

בחזרה לראש העמוד


דרישה להפרשים למבוטח שנפגע בעבודה ואושרה לו גמלת נכות


24.8.2015 מבוטח נפגע בעבודה ביום 24.2.2014 ואושרה לו גמלת נכות מעבודה עפ"י ההכנסות שהיו בידי המוסד לבטוח לאומי לפני הפגיעה.

כידוע עפ"י תקנה 11 לתקנות בטוח לאומי (מקדמות) נפגע שאושרה לו גמלת נכות מעבודה ההכנסה שלפיה חושבה הגמלה וכן ההכנסה שלפיה חושבו דמי הבטוח באותה שנה, ייחשבו כהכנסה לפי שומה סופית.

על אף האמור, קיבל המבוטח הודעה על שינויים בחשבונו ולפיהם נדרש בהפרשי דמי בטוח לשנת 2014. מהו הבסיס לחיוב המבוטח בהפרשים?


תשובה:

יתכן שהחישוב נעשה לפי שומה מטיבה ולכן במקרה זה עליו להשלים הפרשים.

בחזרה לראש העמוד


זכאות לקיצבת נכות כללית


22.7.2015 אשה שהיתה מועסקת כשכירה כ-23 שנים פרשה מעבודתה והיתה לעצמאית שאיננה עונה להגדרת "עצמאי" לפי חוק ביטוח לאומי (כ-שנה וחצי).

  1. האם זכותה העקרונית לקיצבת נכות כללית פוקעת (או נפגעת) כתוצאה משינוי הסטטוס בביטוח לאומי?
  2. אם תשנה את סיווגה לעצמאית "רגילה" האם תהיה תקופת "אכשרה" עד להיותה זכאית (במקרה ו…) לקיצבת נכות כללית?

תשובה:

כל מבוטח זכאי לקצבת נכות כללית עד לגיל פרישה ללא כל קשר בסיווגה לצורך הביטוח לאומי.
קצבת נכות מחושבת כ % מהשכר הממוצע במשק לכל מבוטח ללא כל קשר להכנסותיו האחרות.
שינוי מעמדה לעובדת עצמאית לא תשפיע כלל על זכאותה לקצבת נכות כאמור לעיל.

בחזרה לראש העמוד


פגיעה בקיצבת נכות 100%


12.5.2015 האם בעל מניות בחברה שהוא 100% בעל מניות ובנוסף יש לו נכות 100% ומקבל קיצבת ביטוח לאומי מלאה. האם כבעל מניות בבבד שלא מקבל משכורת בחברה עלול להיפגע בקיצבה שמקבל.או אם שאם יש לו משכורת עד 1500 ש"ח האם זה עלול לפגוע בקיצבה?


תשובה:

הזכאות לקבל קצבת נכות תלווה בהכנסותיו של המבוטח.
לכן גם אם הוא בעל שליטה ולא מקבל הכנסות או משכורת מינימלית מהחברה הוא יהיה בר זכאי לקבל קצבת הנכות.
מכיוון שמדבור בבעל שליטה בחברה בבעלותו, יש לשים לב כי אם בעל המניות ימשוך כספים מהחברה כהלוואה יכול המל"ל לטעון כי זאת משכורת ואז זה יכול לפגוע בזכאותו להמשך קבלת קצבת הנכות.

בחזרה לראש העמוד


האם נישום בעל נכות חייב כספים לביטוח לאומי בגין דמי מזונות


5.5.2015 שלום רב, נישום אשר היה נכה במשך 4 שנים [נכות 100%] וקיבל קצבת נכות מביטוח לאומי. בתקופה הנ"ל לא שילם מזונות וגרושתו קיבלה מזונות דרך ביטוח לאומי. הנישום הפסיק להיות נכה ומעוניין לפתוח עסק בישראל.

האם הנישום חייב כספים לביטוח לאומי בגין מזונות ששולמו לגרושתו במשך 4 שנים שהיה נכה?


תשובה:

תקופת היותו המבוטח נכה אינה פוטרת המל"ל מלגבות את דמי המזונות שהחייב שילם על פי פסיקה ולכן ניתן יהיה לגבות את החוב מהחייב ללא קשר לתקופת נכותו.

בחזרה לראש העמוד


האם הקיצבה מחברת הביטוח נחשבת כפנסיה או כמשכורת או לא נחשבת בכלל


12.7.2015 שלום רב לאדם יש 74% אי כושר לצרכי ביטוח לאומי ו- 72% נכות רפואית.

הוא מקבל קיצבת נכות כללית בסך של 2426 שח כיחיד+1 הוא מקבל סך של כ- 3,900 ש"ח לחודש קיצבה מחברת הביטוח על אובדן כושר עבודה.

לצורך בדיקת זכאותו לקיצבת נכות – האם הקיצבה מחברת הביטוח נחשבת כ"פנסיה" או כמשכורת או לא נחשבת בכלל?


תשובה:

קצבת נכות מחברת ביטוח אינה נחשב כהכנסה מעבודה העלולה לפגוע בקצבת נכות מעבודה.

בחזרה לראש העמוד


 

 

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והמשיב או משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אינם אחראים לתוצאות השימוש בתשובות אלה.

 

 

 

איך נוכל לסייע לך?

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר