גמלאות – צבא ומילואים

חישוב ערך יום עבודה לצורך הפרשי תגמול לעובד

תשלום ביטוח לאומי בעת שרות לאומי

החזר למעסיק מביטוח לאומי בגין תגמולי מילואים

דמי ביטוח לאומי בשנת שירות למי שלא שירת בצבא

דמי ביטוח לאומי לנכה צה״ל משרד הביטחון

על בסיס איזה שכר יחושבו דמי המילואים לבעל הכנסה מפנסיה צבאית

 

 

 

 

 


חישוב ערך יום עבודה לצורך הפרשי תגמול לעובד


17.9.2015 לעניין הפרשי גמלת מילואים: משכורת של שכיר מורכבת מ-8,000 ש"ח שכר ו-4,000 ש"ח זקיפת שווי. יש לציין כי הרכב נשאר בידי העובד גם בתקופת המילואים.המעביד רוצה לחשב את ערך יום העבודה שלו לצורך חישוב הפרשי התגמול המגיעים לעובד.

האם על המעביד לחשב ערך יום לפי 12,000 ש"ח משכורת,או 8,000 ש"ח משכורת? 


תשובה:

על המעביד לחשב את התגמול המגיע לו בגין שירותו במילואים על כל מרכיבי השכר החייבים בדמי ביטוח. שווי רכב חייב בדמי ביטוח כך שבמקרה הנידון, תגמולי המילואים יחושב על 12,000 ₪.
גם המל"ל יחשב את תגמולי המילואים על כל מרכיבי השכר החייבים בביטוח לאומי ועל המעביד להעביר עובד את הסכומים הנ"ל אף אם הוא שילם שכר נמוך יותר בגין התקופה שיצא לשירות מילואים.

בחזרה לראש העמוד


תשלום ביטוח לאומי בעת שרות לאומי


10.9.2015 עובד שבמקביל לעבודתו נמצא גם בתקופת שרות לאומי האם יש עליו פטור תשלום דמי ביטוח כמו חייל בעת שרות סדיר?


תשובה:

עובד בשירות לאומי או בשרות חובה, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי על הכנסותיו כשכיר.

בחזרה לראש העמוד


החזר למעסיק מביטוח לאומי בגין תגמולי מילואים


1.9.2015 האם בגין ההפרשות לסוציאליות ששולמו לעובד מגיע למעסיק החזר מביטוח לאומי בגין תגמולי מילואים ששילם לעובד?


תשובה:

החזרי תגמולים מושבי על מלוא השכר החייב ששולמו בגינו ביטוח לאומי וביטוח בריאות ולא גם על ההפרשות הסוציאליות.
אם נערך שווי על חלק מההפרשות הסוציאליות מעל לתקרה, מרכיב זה חייב בדמי ביטוח לאומי ולכן גם תגמולי המילואים יחושבו על הכנסה זו.

בחזרה לראש העמוד


דמי ביטוח לאומי בשנת שירות למי שלא שירת בצבא


17.8.2015 לקוחה שלי התנדבה לשנת שירות בתקופה 8/2011-8/2012. לאחר תום שנת השירות, היא קיבלה פטור משירות צבאי. ביטוח לאומי דורש ממנה את דמי הביטוח לתקופה בה התנדבה בשנת השירות, כיוון ולא שירתה בצבא.

בקשתי היא שתשלחו אלי פסקי דין בנושא – הפטור מדמי ביטוח לאומי למתנדבי שנת השירות שלא שירתו בצבא?


תשובה:

לפי סעיף 351 (א2) לחוק הביטוח לאומי מי שהתנדב לשנת שירות יהיה פטור מדמי ביטוח לאומי אם הוא מתגייס לצה"ל או בשירות לאומי בהתנדבות.
לכן במקרה הנ"ל מכיוון שהמבוטחת לא מתגייסת או הולכת לשרות לאומי לאחר שנת השירות, היא תהיה חייבת בביטוח לאומי.

בחזרה לראש העמוד


דמי ביטוח לאומי לנכה צה״ל משרד הביטחון


17.8.2015 אדם שהוא נכה צה״ל ומקבל ממשרד הביטחון קיצבה והוא פתח עסק כעצמאי חדש – האם הוא יקבל הטבות בקשר לתשלום דמי ביטוח לאומי כעצמאי ואם אפשר לקבל פטור מדמי הביטוח כעצמאי או שאין קשר בין אם שהוא נכה צה״ל וישלם דמי ביטוח לאומי כעצמאי רגיל?


תשובה:

נכה צ.ה.ל פטור מדמי ביטוח לאומי על קצבת הנכות מ צ.ה.ל.
על כל הכנסות נוספת שהוא יקבל מעבודה (שכיר או עצמאי), הוא יהיה חייב לשלם ביטוח לאומי בגינן.

בחזרה לראש העמוד


על בסיס איזה שכר יחושבו דמי המילואים לבעל הכנסה מפנסיה צבאית


11.6.2015 אלוף במילואים בעל הכנסה מפנסיה צבאית בסך של 28,000 ש"ח. האלוף יוצא למילואים. על בסיס איזה שכר יחושבו דמי המילואים ע"י המוסד לביטוח לאומי?


תשובה:

אם אין לו נכסה מעבודה הוא יקבל לפי בסיס המינימום שנקבע בחוק המילואים ב- 2004 שמסתכם לסך של 5,881 ₪ לחודש שרות.

בחזרה לראש העמוד


 

 

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והמשיב או משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אינם אחראים לתוצאות השימוש בתשובות אלה.

 

 

איך נוכל לסייע לך?

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר