גמלאות – תאונות עבודה ותאונות אישיות

דמי פגיעה בעבודה לאחר מספר ימים במקום העבודה

פגישה בעבודה למבוטח ב-3 חברות ביטוח שמשלם ביטוח לאומי כעצמאי

הכרה בהוצאות אשפוז ואו טיפול רפואי

האם קיזוז יגרום לחישוב מחדש של דמי פגיעה?

ביטוח לאומי בגין קצבת אובדן כושר עבודה

 

 

 


דמי פגיעה בעבודה לאחר מספר ימים במקום העבודה


1.9.2015 מעסיק שהעסיק עובדים ודיווח לביטוח לאומי במשך שנים רבות, אחרי תקופה מסוימת העסיק לסירוגין עובדים. בשנה וחצי האחרונה לא העסיק אבל דווח לביטוח לאומי אי העסקת עובדים כל חודש בחודשו (לא נשלחה הודעה אל סגירת תיק הניכויים, לא לביטוח לאומי ולא למס הכנסה).

ב- 25 לחודש אוגוסט 2015 החל להעסיק עובד, בתאריך 27/8/2015 נפצע העובד בזמן העבודה וניקטע חלק מאחת האצבעות. השאלה הנשאלת האם העובד מבוטח בביטוח לאומי?


תשובה:

העובד מבוטח ויהיה זכאי לדמי פגיעה ונכות מעבודה אם יעמוד בתנאים להכרה בפגיעה כתאונת עבודה.

בחזרה לראש העמוד

 


פגישה בעבודה למבוטח ב-3 חברות ביטוח שמשלם ביטוח לאומי כעצמאי


12.8.2015 לקוח שנפגע בתאונת עבודה (שבר ביד, ניתוח) החלמה ממושכת, מבוטח ב3 חברות ביטוח ומשלם ביטוח לאומי כעצמאי. כיצד מחושב הביטוח הלאומי במקרה הנ״ל? מה בדיוק זו גמלה חוסמת?


תשובה:

הוא יקבל את דמי הפגיעה בעבודה מהביטוח לאומי ללא קשר למה שהוא מקבל בחברות הביטוח.
גמלה חוסמת היא דרך לקבע את סכום הפיצוי לו הוא זכאי , לפי ההכנסה שעליה שילם את המקדמות ללא כל קשר להכנסה שתדווח בדוח שלו לאותה שנת מס.
כלומר גם לאחר קליטת הדוח לא תעשה התחשבנות סופית בין ההכנסה ששימשה לתשלום המקדמות לבין ההכנסה הסופית שלו בדוח שהוגש כפי שנעשה בדמי לידה ומילואים.
לכן אני תמיד ממליץ כי מבוטח ידאג לשלם מקדמות ראליות כי במידה ויפגע, תהיה גמלה חוסמת ואם הכנסותיו תהינה גבוהות יותר מההכנסה ששימשה לתשלום המקדמות, הוא לא יהיה זכאי לקבל הפרשי פיצוי בהתאם להכנסתו הראלית.

בחזרה לראש העמוד


הכרה בהוצאות אשפוז ואו טיפול רפואי


27.7.2015 שלום, פגיעתו של אדם הוכרה בביטוח לאומי כפגיעה בעבודה (מחלת מקצוע) האם הוצאות הטיפול הרפואי שלא ניתן בגינן שיפוי מחברת הביטוח (או קופ"ח משלים) הינן הוצאות מוכרות?


תשובה:

מבוטח שנפגע בעבודה זכאי לטיפול רפואי חינם לרבות אשפוז, תרופות ומכשירים  שיקום מקצועי הכולל החזר הוצאות נסיעה לקבלת טיפול רפואי.

בחזרה לראש העמוד


האם קיזוז יגרום לחישוב מחדש של דמי פגיעה?


24.7.2015 לקוח שלי גם עצמאי וגם שכיר. בשנת 2014 עבר תאונת עבודה ונבצר ממנו להפיק הכנסות מהעסק. הלקוח קבל מב"ל גמלה של כ- 40,000 ש"ח בהתבסס על תלושי משכורות לפני התאונה. בעסק הוא הפסיד כ- 108,000 ש"ח. אם אקזז את ההפסד העסקי מהכנסות שכר ב 2014 הלקוח יקבל החזר מס של כ- 11000 ש"ח.

האם קיזוז כזה יגרום לחישוב מחדש של דמי הפגיעה ולכך שיחזיר חלק מהם לביטוח לאומי? האם קיזוז כזה ישפיע על גובה דמי הנכות שיקבל (בימים אלה ישנה ועדה לקביעת אחוזי נכות)?


תשובה:

במקרה זה המבוטח זכאי לקבל דמי פגיעה בעבודה משני המקורות ששכיר ועצמאי.
לגבי עבודתו כשכיר הוא קיבל ואין בעיה.
לגבי עבודתו כעצמאי במידה ויש הפסד , הפסד זה לא יקוזז לצרכי הביטוח לאומי מהמשכורת אף אם לצרכי מס זה כך . לכן הוא לא יידרש להחזיר דמי פגיעה בגין הקיזוז.
יותר מזה, בהיותו מבוטח עצמאי, הוא גם זכאי לדמי פגיעה בעבודה מהכנסותיו כעצמאי.
במקרה של הפסד, הוא יהיה זכאי לקבל דמי פגיעה המחושבים על ההכנסה המינימלית שעליה שילם דמי ביטוח ללא קשר להפסד.
במקרה זה, יש לבקש שייעשה חישוב על הכנסותיו כעצמאי כשהבסיס ההכנסה החודשית לחישוב יהיה % 25 מהשכר הממוצע במשק דהיינו 2,315 ש"ח.

בחזרה לראש העמוד


ביטוח לאומי בגין קצבת אובדן כושר עבודה


7.7.2015 חברת הביטוח שילמה לנישום (שיש לו תיק במס הכנסה) קצבת אובדן כושר עבודה מבלי לנכות לו דמי ביטוח לאומי. לאחר הגשת הדוחות וקליטת השומות בביטוח לאומי (לנישום הכנסות נוספות) נדרש הנישום לשלם דמי ביטוח לאומי בגין הכנסותיו מקצבת אובדן כושר עבודה כאמור.

מה הדין? האם הקצבה חייבת בדמי ביטוח לאומי? האם לא חלה על חברת הביטוח חובת הנכוי במקור של דמי ביטוח? מה קורה במקרה שמקבל הקצבה שכיר ואינו מגיש דוחות?


תשובה:

  1. במידה והפיצוי משולם לעובד עצמאי, אזי הפיצוי מצטרף לכלל הכנסתו של המבוטח, והוא יהיה חייב בדמי ביטוח לאומי בשיעור דמי הביטוח החלים עליו וחובת התשלום מוטלת עליו.
  2. במידה והעובד שכיר והפיצוי משולם בהתאם לסעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי (הכנסה מפנסיה מוקדמת), רואים את הפיצוי כמי שמקבל פנסיה מוקדמת וכל ההכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי (למעט מי שזכאי ליהנות מפטור תשלום דמי ביטוח לאומי, כגון עקרות בית הנשואות למבוטח וכיו"ב). חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי מוטלת על משלם הפיצוי.
     

בחזרה לראש העמוד


התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והמשיב או משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אינם אחראים לתוצאות השימוש בתשובות אלה.
 

 

איך נוכל לסייע לך?

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר