נושאים כלליים בביטוח לאומי

בעל שליטה בכמה חברות ששילם דמי ביטוח מעל למקסימום

תנודות בשכר - פריסה ביטוח לאומי

תקבול מקופת גמל - חייב בביטוח לאומי

כמה שנים לאחור ניתן לתבוע החזרים מביטוח לאומי?

אישה שבעלה לא עובד או לא משלם ביטוח לאומי

הכנסות מהשכרת חניונים

תשלום מזונות דרך בטוח לאומי

ריבית והצמדה החזר מביטוח לאומי

 

 

 

 

 


בעל שליטה בכמה חברות ששילם דמי ביטוח מעל למקסימום


2.9.2015 

א. האם ההתיישנות של בקשה להחזר ביטוח לאומי עקב תשלום של בעל שליטה אצל מס' מעסיקים מעבר לתקרה, הינה שנתית או חודשית? כלומר האם בקשה שמוגשת היום תכלול את כל שנת 2008 או רק לתקופה החל מחודש אוגוסט 2008.

ב. האם וכיצד ניתן להגיש בקשה להחזר ביטוח לאומי מעביד ששולם מעבר לתקרה על ידי 2 חברות יחד עבור בעל השליטה בהן?


תשובה:

1. ההתיישנות היא חודשית

2. המבוטח צריך לקבל מכל מעביד טופס בל /100 שבו מפורטים על בסיס חודשי תשלומי הביטוח שהוא שילם ולהגיש אותם לסניף הביטוח לאומי של מקום מגוריו. ההחזר יתבצע ישירות לחשבון הבנק שלו לפי האישור שהוא צריך להמציא עם הבקשה

בחזרה לראש העמוד


תנודות בשכר - פריסה ביטוח לאומי


2.9.2015 בעל שליטה בחברה מושך שכר לפי הרווחים ותזרים. מכאן תנודות גדולות בשכר. לפי ההנחיות שקיבלתי בעבר מביטוח לאומי עלי להכניס את ההפרשים בסעיף הפרשים עם חישוב מיוחד לביטוח לאומי.

2 שאלות: האם במצב של ירידה בשכר גם כן צריך לרשום את ההפרשים בסימן שלילי? שאלה שניה כאשר השכר חוזר לרמתו הקודמת האם ההפרשים מתבססים על המשכורת חודש קודם (שכר נמוך) או שאין צורך להכניס את השינוי בחזרה לסעיף הפרשים?


תשובה:

אם ההפרשים שאת משלמת מעבר למשכורת השוטפת עולים על 25% מהשכר המינימום יש לדווח עליהם כתשלום נוסף לעשות עליהם פריסה.
אין כל התייחסות בחוק למצב שבו קיימת ירידה ולכן ולא ניתן לערוך פריסה בסימן שלילי .
כשהשכר חוזר לקדמותו אין צורך לערוך פריסה כי יש להתייחס כשעושים פריסה לשכר של החודש בו שולמה המשכורת ולא לחודש שקדם.

בחזרה לראש העמוד


תקבול מקופת גמל - חייב בביטוח לאומי


30.8.2015 עצמאית קיבלה בשנה מסוימת גם פדיון מקופת גמל – תגמולי עובד ומעביד האם זה חייב בביטוח לאומי? מכח איזה דין?


תשובה:

התקבולים שמקבל מבוטח מפדיון קופת גמל נכנסים למסגר של תקבולים הוניים ולכן חייבים בביטוח לאומי.

בחזרה לראש העמוד


כמה שנים לאחור ניתן לתבוע החזרים מביטוח לאומי?


20.8.2015 כמה שנים לאחור ניתן לתבוע החזרים מביטוח לאומי?


תשובה:

7 שנים.

בחזרה לראש העמוד


אישה שבעלה לא עובד או לא משלם ביטוח לאומי


19.8.2015

1. האם אישה שבעלה לא עובד, או לא משלם ב"ל חייבת בתשלום ביטוח לאומי?

2. האם אצל ידועים בציבור הדין שונה?

3. האם המקדמה של הגבר גבוהה יותר בעקבות היותו נשוי לאישה שלא עובדת?


תשובה:

1. אישה נשואה שבעלה אינו עובד, אינה חייבת בביטוח לאומי. בעלה ישלם דמי ביטוח מינימליים בסך 167 ₪ ומכוח תשלום זה, כל המשפחה תהיה מבוטחת בביטוח בריאות.
2. אצל ידועים בציבור הדין זהה.
3. המקדמה נקבעת לפי % מהשכר הממוצע במשק ללא כל קשר אם הינו נשוי לאישה שלא עובדת או לא.#

בחזרה לראש העמוד


הכנסות מהשכרת חניונים


17.8.2015 האם הכנסה מהשכרת חניונים חייבת בביטוח לאומי?


תשובה:

הכנסה מהשכרה עסקית חייבת בביטוח לאומי לפי השיעורים המוטלים על הכנסה פסיבית.
הכנסה מחניונים היא הכנסה עסקית ולכן תהיה חייבת בביטוח לאומי.

בחזרה לראש העמוד


תשלום מזונות דרך בטוח לאומי


29.7.2015 שלום רב, לקוחה העלתה שאלה בנוגע למזונות שהינה מקבלת מהגרוש שלה דרך בטוח לאומי (הוא מפקיד ישירות לשם).

שאלתה היא האם ההצהרה לבטוח לאומי על הכנסותיה יכולה לפגום בתשלום המזונות? מה קורה אם הגרוש חייב לביטוח לאומי את התשלום מזונות? האם עליה לפתוח בהוצל״פ נגדו? או שבטוח לאומי עושה זאת ישירות?


תשובה:

סכום המזונות שמקבלת מבוטחת מהגרוש שלה מותנה בהכנסות כדלקמן :
1. מסכום המזונות יופחתו ההכנסות מעבודה העולות על סכום האיפוס כפי שמופעי בתקנות [סכום האיפוס נקבע לפי גיל ומספר הילדים שיש לה מבוטחת].
2. מסכום המזונות יופחתו כל הכנסותיה שלא מעבודה.

מכיוון שהחישוב מורכב, באתר של הביטוח לאומי יש סימולטור לחישוב דמי המזונות שישולמו למבוטח לאחר שהיא תקלוט את כל הנתונים לצורך חישוב סכום האיפוס.
אני ממליץ להשתמש בסימולטור.

בחזרה לראש העמוד


ריבית והצמדה החזר מביטוח לאומי


26.7.2015 לאחרונה התקבל החזר מביטוח לאומי בגין תשלומים ביתר ששילם שכיר משנת 2011 עד 2013 בשל עבודתו ביותר ממקום עבודה אחד.

אשמח לקבל תשובתכם אילו כללי הצמדה וריבית אמורים לחול על החזר הכספים מהמוסד לביטוח לאומי. (האם רק הצמדה למדד המחירים לצרכן? אם זכאי לריבית, מה גובה הריבית וכו')?


תשובה:

לפי חוק הביטוח לאומי ההצמדה של חובות או החזרים שלא שולמו או התקבלו במועדם צמודים אך ורק למדד.

בחזרה לראש העמוד

 


 

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והמשיב או משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אינם אחראים לתוצאות השימוש בתשובות אלה.