עסקים קטנים ובינוניים

בישראל כ-493,000 עסקים קטנים ובינוניים, אולם רבים מהם נסגרים בשנים הראשונות לפעילותם, כך מעידים הנתונים הסטטיסטיים העגומים.

החסמים העיקריים העומדים בפניהם וגורמים לשיעור הישרדות נמוך הם העדר נגישות מספקת למקורות מימון, ביורוקרטיה, חוסר בידע ניהולי ועסקי, השקעות לא מהותיות בשיווק ובמחקר, מחסור בתשתיות פיזיות ורגישות גבוהה יותר בתקופות האטה כלכלית.

אנו ב- RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון פועלים כל העת ליצירת סביבה עסקית בריאה וטובה עבור לקוחותינו מקרה מגזר העסקים הבינוניים והקטנים ולהקטנת רמות הסיכון והאי וודאות באמצעות גיבוש מדיניות תקציבית מושכלת, תכנוני מס יצירתיים שיובילו להקטנת שיעורי הריבית, אשר הם משלמים וסיוע ביצירת הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל, אשר יגבירו את כושר התחרות שלהם.

שירותי הפירמה כוללים, בין היתר:

  • ביקורת של דוחות כספיים
  • מתן חוות דעת כלכליות וחשבונאיות
  • הכנת תכניות עסקיות
  • סיוע בגיוס אשראי ומקורות מימון

חברות שוק הביניים ועסקים משפחתיים – 96% מסך התביעות בתחום מתקפות הסייבר

2020 אוקטובר 11
ארגוני פשע ממוחשב והאקרים ברחבי העולם סימנו בשנים האחרונות את חברות שוק הביניים והמשפחתיות כמטרה העיקרית שלהם למתקפות בתחום הסייבר. משבר הקורונה הגביר את המגמה באופן משמעותי, שכן המעבר לעבודה מהבית הציב לא מעט פרצות אבטחה אטרקטיביות עבור גורמים זדוניים. סקר שנעשה לאחרונה מוצא כי ההיקף הגיע לכ-96% מסך התביעות הביטוחיות שהוגשו בתחום זה.