RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

וירוס הקורונה

Coronavirus_1140x240px_Israel.png

מענקי קורונה דו-חודשיים לתקופה מחודש מאי 2020 ועד חודש יוני 2021

2020 ספטמבר 16
מצורף בזאת חוזר המרכז את מענקי הקורונה הדו-חודשיים לתקופה שמחודש מאי 2020  ועד חודש יוני 2021: 

ההשפעות הכלכליות של נגיף הקורונה [מאמר באנגלית]

2020 אפריל 20
Coronavirus Outbreak’s Economic Impact on the Business Sector Will Remain Long after the Health Effects of the Virus Disappear

חוזר ללקוחות - משבר הקורונה

2020 אפריל 07
ללקוחות ולידידי המשרד, מצורף בזה חוזר עם תמצית הנושאים שעוסקים בהתמודדות עם נגיף הקורונה: מענק לעצמאים מענק הסתגלות לאזרחים ותיקים הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום  משרדנו ממשיך להעניק שירותים שוטפים ללקוחות כאשר חלקנו עובדים מהבית וחלקנו מגיעים למשרד , הכל כפוף להנחיות משרד הבריאות והתקנות לשעת חרום.

חמ"ל דיגיטלי להתמודדות עם משבר הקורונה

2020 אפריל 01
לקוחות וחברים יקרים, אנו בעיצומו של משבר "מתגלגל" בשל התפשטותו של נגיף וירוס הקורונה בארץ ובעולם ומקווים שכולכם בקו הבריאות. חשוב לנו להדגיש  ולציין כי גם בתקופה מאתגרת זו , אנו ב- RSM שיף הזנפרץ ושות', בתל אביב ובחיפה עומדים לשירותכם על מנת להעניק לכם את השירות האיכותי הזמין והמקצועי ביותר.

עדכון מיוחד - מסלול סיוע ייעודי לקבלת הלוואות של הקרן בערבות מדינה, לעסקים ועצמאיים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה

2020 מרץ 19
לקוחות וידידים יקרים, משרד האוצר פרסם מסלול סיוע ייעודי לקבלת הלוואות של הקרן בערבות מדינה, לעסקים ועצמאיים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה בתנאים הבאים:

עדכון מיוחד - דחיית מועד הדיווח והתשלום למע"מ ל- 26.3.2020

2020 מרץ 15
לקוחות וידידים יקרים,  בשל משבר הקורונה, שר האוצר משה כחלון ומנהל רשות המיסים ערן יעקב סיכמו על דחייה של 10 ימים  של מועד הדיווח והתשלום למע"מ ל- 26.3.2020.  ההחלטה על דחיית המועד התקבלה במטרה להקל על המגזר העסקי , המתמודד עם ההשלכות הכלכליות של וירוס הקורונה בארץ ובעולם. 

עדכון מיוחד - וירוס הקורונה

2020 מרץ 12
לקוחות וידידים יקרים, אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ומקווים שכולכם בקו הבריאות. לעדכון זה צירפנו: 1. עדכון בדבר תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד, אשר פורסם על ידי משרד הבריאות. 2. עדכון של המוסד לביטוח לאומי בדבר קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות וירוס הקורונה.