תשלומי ביטוח – ישראלי השוהה בחו"ל ותושב חוזר

חיוב ביטוח לאומי על משכורת מחוץ לארץ

תושב חוץ עצמאי - פתיחת תיק בביטוח לאומי

ישראלי שנשלח לעבוד בפינלנד לתקופות של עד שבועיים

תשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסה שכר דירה מגורים לישראלי שלא נחשב תושב

תושב חוזר ותיק שלא פדה את תקופה האכשרה בביטוח הלאומי עם הגיעו לארץ

 

 

 

 

 

 

 


חיוב ביטוח לאומי על משכורת מחוץ לארץ


26.8.2015 ישראלי המקבל משכורת מחו"ל עבור עבודה שעושה מהבית (בישראל). האם חייב לשלם לביטוח לאומי על הכנסה זו? איפה יש לרשום אותה בדו"ח השנתי?


תשובה:

הוא חייב לשלם דמי ביטוח.
שיעור דמי הביטוח יהיה לפי שיעורי דמי הביטוח המוטלים על הכנסה פסיבית בניכוי פטור שנתי בסך של כ- 28,000 ₪.
בדוח השנתי למס עליו לדווח על ההכנסה הזו בנספח ד' לדוח שבו מדווחים על הכנסות מחו"ל.
ביטוח הלאומי מדווח היום על ההכנסות המדווחות בנספח זה ומחייב אותן כהכנסה פסיבית.

בחזרה לראש העמוד


תושב חוץ עצמאי - פתיחת תיק בביטוח לאומי


24.8.2015 תושב חוץ עצמאי פתח תיק במע"מ ובמס הכנסה. האם עליו לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי כעצמאי, במידה וכן – כיצד? איזה שיעור דמי ביטוח עליו לשלם?


תשובה:

כל עוד והוא לא תושב ישראל ועובד עצמאי עליו לפתוח תיק במל"ל ולשם רק לענף פגיעה בעבודה.

בחזרה לראש העמוד


ישראלי שנשלח לעבוד בפינלנד לתקופות של עד שבועיים


19.8.2015 עובד שמרכז החיים שלו בישראל נשלח לעבוד מדי פעם לתקופות של עד שבועיים לפינלד שהיא מדינה אמנה. האם עליו לשלם את ביטוח לאומי בפינלד בגין ימי העבודה שלו שם?


תשובה:

אכן קיימת אמנה בין ישראל לבין פינלנד.
אם הוא ממשיך לקבל את השכר ע" המעביד שלו בארץ אין סיבה כי ישלם ביטוח לאומי בפינלנד.
אם בזמן עבודתו יקבל משכורת מחברה פינלנדית, הוא יוכל לבקש פטור מתשלום הביטוח לאומי בתקופה שעבד בהולנד אבל במקרה זה, יהיה עליו לשלם ביטוח בריאות כי האמנות לביטחון סוציאלי לא חלות על ביטוח בריאות.

בחזרה לראש העמוד


תשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסה שכר דירה מגורים לישראלי שלא נחשב תושב


22.7.2015 ישראלי שחי זה שנים בחו"ל לא נחשב תושב לצורך ביטוח לאומי. האדם בעל דירה אותה משכיר למגורים ומדווח על הכנסה זו למס הכנסה מדי שנה. שכ"ד עולה על הפטור מדמי ביטוח לאומי על הכנסות פאסיביות. האם חלה חובת תשלום דמי ביטוח על הכנסה זו, אם האדם לא נחשב תושב ישראל ? אם חלה חובה שכזו, האם היא מקנה לאדם שחי בחול, זכויות כלשהן?


תשובה:

אם הוא אינו תושב לצורך הביטוח לאומי אז הוא פטור מתשלום ביטוח לאומי על כל הכנסותיו בארץ.
במקרה הנידון גם אם היה תושב ישראל יה פטור כהכנסה מהשכרה למגורים פטורה מביטוח לאומי.

בחזרה לראש העמוד


תושב חוזר ותיק שלא פדה את תקופה האכשרה בביטוח הלאומי עם הגיעו לארץ


7.7.2015

  1. תושב חוזר ותיק שלא פדה את תקופה האכשרה בביטוח הלאומי עם הגיעו לארץ, חלה לאחר כ-3 חודשי שהות בארץ ונזקק לטיפול רפואי. האם ניתן לפדות את תקופת האכשרה במועד זה ולהיות זכאי לשירותים הרפואיים?
  2. תושב חוזר ותיק שקיבל תעודת עולה חדש / תושב חוזר ביום הגיעו לארץ, שבחר שבנת הסתגלות לעניין מס הכנסה ובשנת ההסתגלות נחשב לתושב חוץ (מומחה חוץ) – האם חל עליו חוק ביטוח לאומי והאם ניתן לפדות את תקופת האכשרה גם בשנת ההסתגלות, בה לעניין מס הכנסה נחשב כתושב חוץ? ?

תשובה:

  1. לא ניתן לפדות את תקופת הביטוח לאחר חזרה לארץ במידה והמבוטח לא עשה זאת מיד כשחזר לארץ.
  2. בהתאם לסעיף 351 (יא ) (2א) עולה חדש שעלה לארץ, פטור מתשלום ביטוח לאומי בשנת הראשונה לעלייתו לארץ בתנאי שעלה לישראל לפי חוק השבות, יש בידיו רישיון לישיבת קבע או אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 לפי חוק הכניסה לישראל ,שניתן לו סל קליטה וממשרד הקליטה.
    אין בחוק הביטוח לאומי אבחנה בין מעמדו לצורכי מס לקביעת תושבותו לביטוח לאומי.
    יש לקחת בחשבון שאם העולה חדש לא יענה על התנאים הנדרשים לקביעת תושבותו כתושב ישראל יכולה לקום טענה מצד המל"ל שאף אם הוא עולה חדש והא אינו עונה על הקריטריונים הנדרשים מכל מבוטח לקביעת מעמדו כתושב ישראל ואז לא יהיה מבוטח.

בחזרה לראש העמוד


 

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והמשיב או משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אינם אחראים לתוצאות השימוש בתשובות אלה.

 

 

 

 

איך נוכל לסייע לך?

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר