תשלומי ביטוח – עובד עצמאי

חבות דמי ביטוח לאומי מעל גיל 67

תושבת ישראל המעוניינת לפתוח עסק לניקוי בתי-מגורים

האם ניתן לשנות סטטוס בביטוח לאומי מאמצע השנה

הגדרת עצמאי זמני

הגדרת עצמאית לעוסקת שהינה גם שכירה

שלילת גימלת הבטחת הכנסה לעוסק פטור

עצמאית שאינה עונה על ההגדרה עם הכנסה השנתית נמוכה מהשכר הממוצע במשק

עובדת בנקיון במשקי בית פרטיים שהיא עצמאית

עצמאי שעשה ניתוח ואינו מסוגל לעבוד

עצמאי עם הכנסות מפנסיה מהצבא

עצמאית שהגיעה לגיל פרישה

 

 

 


חבות דמי ביטוח לאומי מעל גיל 67


20.9.2015 עצמאי בעל הכנסות פאסיביות משכירות בארץ ובחו"ל. העצמאי הוא מעל גיל 67. האם חייב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות? העצמאי אינו מקבל קצבת זיקנה.


תשובה:

הוא אינו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסותיו הפסיביות וזאת עקב הגיעו לגיל פרישה.
אם לא זכאי לקבל קצבת זקנה יהיה עליו לשלם דמי ביטוח לאומי מינימליים ולהמשך כיסוי ביטוח בריאות.

בחזרה לראש העמוד


תושבת ישראל המעוניינת לפתוח עסק לניקוי בתי-מגורים


16.9.2015 תושבת ישראל מעוניינת לעסוק בניקוי בתי-מגורים (בעצמה). היא מעוניינת לפתוח עסק הנותן שירותים אלו ולשלם בעצמה את דמי הביטוח עבורה. לדבריה, ברגע שתתאגד כעסק ולא כעובדת משק בית באפשרותה לגבות שכר-טרחה יותר גבוה עבור שירותיה.

האם באפשרותה לפתוח עסק?

האם, ברגע שתעשה זאת, משקי הבית המעסיקים אותה פטורים מתשלום דמי ב"ל לעובד משק בית ומשאר התשלומים שהיו צריכים לשלם, במידה והיתה במעמד של עובדת משק בית, כגון: פנסיה, הבראה, חופשה וכו'.


תשובה:

1. היא יכולה לפתוח עסק.

2. המעבידים שלה לא היו חייבים לנכות דמי ביטוח לאומי לפי צו סיווג מבוטחים כי היא לא עובדת במקום קבוע אלא מספר מקומות.

3. כל עוד ולא קיימים יחסי עובד ומעביד כפי שנקבעו בעשרות פסקי דין המעסיקים שלה לא יהיה חייבים לשלם בדינה הוצאות סוציאליות.

בחזרה לראש העמוד


האם ניתן לשנות סטטוס בביטוח לאומי מאמצע השנה


8.9.2015 מבוטחת שעד מחצית השנה נכנסה להגדרה בביטוח לאומי – עצמאית שאינה עונה להגדרה (הרוויחה פחות ממחצית השכר הממוצע במשק + עובדת פחות מ-20 שעות שבועיות).
בבדיקה אמצע שנתית, נמצא כי החל מאמצע השנה היא כבר לא עונה להגדרה זו, ויש לשנות את הסטטוס שלה בביטוח לאומי.
האם ניתן לשנות סטטוס בביטוח לאומי מאמצע השנה, זאת אומרת שהחיוב בביטוח לאומי יחול רק מאמצע השנה?
כמו כן, שהשומה הסופית השנתית, תהיה רק על התקופה בה השתנה הסטטוס?


תשובה:

אם ניטען כי ההכנסה כעצמאית שנתית לא ניתן לעשות חישוב חלקי כי ההגדרה של לא עונה על ההגדרות אינה משפיעה על סווג עיסוקה כעצמאית ולכן כל החישובים יהיו שנתיים.
חשוב להוסיף כי אם באמצע השנה הכנסתה עלתה על בסיס חודשי מעל ל- 50% מהשכר הממוצע במשק, בכל מקרה לצורך בדיקת הגדרתה כעצמאית מבוטחת תיבחן הכנסתה השנתית כעצמאית לאורך כל השנה ולא מהרגע שהיא עלה על מחצית ההכנסה הממוצעת במשק.

בחזרה לראש העמוד


הגדרת עצמאי זמני


6.9.2015 האם קיימת אפשרות שעצמאי יוגדר ככזה ולאחר מכן יחזור להיות עצמאי שאינו עונה להגדרה? המדובר במי שבאופן חד פעמי היו לו הכנסות גבוהות ממחצית השכר הממוצע, בשנה הבאה ההכנסות צפויות להיות נמוכות יותר, האם בשנה הבאה יוכל להפסיק לשלם דמי ביטוח, או שאין אפשרות לבטל את ההגדרה "עצמאי"?

האם לשם כך קיים הבדל מה מקור הסיבה שהוגדר כעצמאי – שעות עבודה שבועיות או גובה ההכנסה? אודה על הפניה למקור הדברים 


תשובה:

מהרגע שמהבוטח יורד בהכנסות ועומד בתנאים שיכול להירשם כעצמאי שאינו עונה על ההגדרות, יש לפנות לביטוח לאומי ולמלא טופס דין וחשבון שנתי שבו יבקש לשנות את סיווגו למבוטל עצמאי מהחודש שלדעתו יכול להיכנס להגדרה של מבוטח עצמאי שאינו עונה על ההגדרות.

בחזרה לראש העמוד


הגדרת עצמאית לעוסקת שהינה גם שכירה


3.9.2015 עוסקת שהינה גם שכירה, הוגדרה בביטוח לאומי כעצמאית שאינה עונה להגדרה (8 שעות עבודה שבועיות והכנסה צפויה של כ- 2,000 ש"ח בחודש). בשנת המס 2014 הנ"ל הרוויחה כעצמאית סך 40,000 ש"ח ובנוסף השתכרה כ- 80,000 ש"ח כשכירה.

  1. האם קיים חיוב ביטוח לאומי בגין הכנסתה כעצמאית?
  2. האם חיוב זה יחול על הפער בין הכנסתה כעצמאית לבין רבע מהשכר הממוצע במשק בלבד?
  3. אם התשובות חיוביות, האם תשתנה הגדרתה ל"עצמאית" ובהתאם האם תוכל לקבל דמי לידה במידה וילדה בתחילת שנת 2015?

להבנתי היא תחוייב כאמור על ההפרש בין רבע מהשכר הממוצע לבין הכנסתה בפועל ובנוסף הגדרתה לא תשתנה והיא לא תוכל לקבל דמי לידה, אולם הלקוחות מתעקשים ואינם מוותרים ולכן אשמח לקבל תשובה מכם 


תשובה:

1. היא תתחייב על הכנסתה כעצמאית שלא עונה על ההגדרות, בביטוח לאומי לפי השיעורים המוטלים על הכנסה פסיבית דהיינו % 12 לאחר פטור של הכנסה שנתית של כ- 28,000 ₪.
2. החיוב יוטל על מלוא ההכנסה
3. היא לא תהיה זכאית לדמי לידה כל עוד היא מוגדרת כעצמאי שאינה עונה על ההגדרות ולכן אתם צודקים בעמדתכם מול הלקוח.

בחזרה לראש העמוד


שלילת גימלת הבטחת הכנסה לעוסק פטור


2.9.2015 אשה מקבלת גימלת הבטחת הכנסה ובנה קיצבת שארים. היא מעוניינת לפתוח עוסק פטור ורצה לדעת האם תישלל ממנה אחת או יותר מהקיצבאות באופן מיידי או בעקבות פתיחת העוסק. כמו כן, במידה והעסק יציג רווחים, האם תישלל ממנה אחת או יותר מהקיצבאות למפרע?


תשובה:

אם הכנסתה כעוסקת פטורה תהיה מעל לתקרה המותרת, ישללו לה את קצבת הבטחת ההכנסה לפי נוסחה שהביטוח לאומי משתמש בה.

בחזרה לראש העמוד


עצמאית שאינה עונה על ההגדרה עם הכנסה השנתית נמוכה מהשכר הממוצע במשק


28.8.2015 אשה עצמאית שאינה עונה להגדרה, עובדת מעט שעות וההכנסה השנתית שלה נמוכה מ- 50% מהשכר הממוצע במשק, הרוויחה בשנת המס 45 אלף ₪, בנוסף לכך ילדה ולא מקבלת דמי לידה. אם נפרוס את ההכנסה השנתית שלה על ימי העבודה בפועל ללא 98 ימי חופשת לידה – השכר יהיה גבוה מהשכר הממוצע. אם נפרוס את ההכנסה על כל ימי השנה כולל ימי חל"ד – היא לא עונה להגדרה. מה הנכון? 


תשובה:

אישה נשואה שיש לה הכנסות כעצמאית מוגדרת במל"ל כמבוטחת שלא עונה להגדרה ולכן תהיה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי אך כנגד לא תהיה זכאית לגמלאות מחליפות שכר.
לכן במקרה הנידון לא תהיה זכאית לדמי לידה ואין כל משמעות בחלוקת ההכנסה השנתית ל- 12 חודשים או פחות, כי התנאי ההכרחי לקבלת דמי לידה היא שלמבוטחת לא היה חוב לביטוח לאומי לפני יום הקובע והייתה מסווגת במעמד עצמאית.
במקרה הנידון ללא שינוי מעמד, לא ניתן יהיה לקבל דמי לידה וחלוקת ההכנסה הממוצעת השנתית תהיה תמיד לכל חודשי השנה.

בחזרה לראש העמוד


עובדת בנקיון במשקי בית פרטיים שהיא עצמאית


9.8.2015 אישה עובדת בנקיון של בתים פרטיים ומשרדים. לצורך זה היא עוסק פטור עצמאית. האם זה בסדר לעניין ביטוח לאומי שהיא תוציא קבלה לכל מעסיקיה גם משקי הבית הפרטיים על התשלום שלהם וכך תשלם את דמי הביטוח הלאומי ? או שבכל מקרה כל מעסיק ומעסיק במשק בית פרטי צריך לדווח עליה כעובדת משק בית ולשלם בגינה דמי ביטוח?


תשובה:

מעסיק עובדת במשק בית יחשב כמעסיק לפי צו סיווג מבוטחים אם הקשר בין העובד למעסיק נמשך יותר מ- 6 ימים לא רצופים באותה שנה.

אם העסקה היא פחות מ- 6 ימים יהיה על העובד לשלם בעצמו.

לכן אין כל קשר להגדרת העובד למס הכנסה ומע"מ לעומת הסיווג לצורך הביטוח לאומי.

בחזרה לראש העמוד


עצמאי שעשה ניתוח ואינו מסוגל לעבוד


4.8.2015 עצמאי שמשלם מקדמות ביטוח לאומי באופן שוטף- עבר ניתוח ונאסר עליו לעבוד, מה הזכויות המגיעות לו מהביטוח לאומי?


תשובה:

כל עוד וזו לא פגיעה בעבודה לצערי אין זכויות.
אם עשה ביטוח אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח פרטית יתכן כי לפי תנאי הפוליסה יהיה זכאי לקצבה.

בחזרה לראש העמוד


עצמאי עם הכנסות מפנסיה מהצבא


26.7.2015 יש לי לקוח אשר יש לו הכנסות מפנסיה של הצבא ועובד כעצמאי עד עכשיו מיסו אותו בביטוח לאומי על הכנסותיו כעצמאי בשומה לשנת 2013 הכניסו את הכנסותיו מהפנסיה כהכנסות שלא מעבודה (גבו ממנו דמי ביטוח לאומי מהפנסיה כבר ) וחייבו אותו בסכום אסטרונומי מה החוק בביטוח לאומי אומר לגבי זה?


תשובה:

על הכנסה כעצמאי יחויבו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בשיעור של 16.83% ואילו על הכנסה מפנסיה מוקדמת יוטלו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בשיעור של 11.79%.
במקרה וסך הכנסותיו מעבודה כעצמאי והכנסה מפנסיה תהינה מעל ל- 43,240 ₪, ההפרש יהיה פטור דמי ביטוח לאומי.
לכן במקרה שלך יש לבדוק אם סך הכנסותיו מכל המקורות לא עברו את התקרה ובמידה וכן, יש לפנות לביטוח לאומי כדי לקבל החזר.

בחזרה לראש העמוד


עצמאית שהגיעה לגיל פרישה


15.7.2015 אישה עצמאית שהגיעה לגיל פרישה ולא זכאית לקצבת זקנה מפאת הכנסותיה אך היא מקבלת קצבת שארים מביטוח לאומי עקב פטירת בעלה. מהם האחוזים שתחויב בביטוח לאומי על הכנסתה כעצמאית?


תשובה:

היא תחויב על הכנסתה עד לתקרה המופחת בשיעור של 3.55% ו- 5.76% על התקרה המלאה.
השיעורים הנ"ל כוללים ביטוח בריאות.

בחזרה לראש העמוד


 

 

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והמשיב או משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אינם אחראים לתוצאות השימוש בתשובות אלה.

 

 

איך נוכל לסייע לך?

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר