תשלומי ביטוח – עובד שכיר

האם כספים משנת שבתון חייבים בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות

חוב בעקבות חודש שהמעביד לא הוציא בגינו תלוש

דיווח על הכנסה משכר ללא טופס 106

האם שכיר זכאי להטבות מס במס הכנסה ובביטוח לאומי

האם דמי התסגלות אינם חייבים בדמי ביטוח​
 

 

 

 

 

 


האם כספים משנת שבתון חייבים בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות


17.9.2015 האם הכספים המתקבלים בשנת שבתון מקרן ההשתלמות של המורים חייבים בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות?


תשובה:

עובד היוצא לשנת השתלמות מעבידו חייב לשלם לו במשך החודשים הראשונים דמי ביטוח לאומי המוטלים על חל"ת ולאחר מכן חייב לפתוח תיק בביטוח לאומי ולשלם דמי ביטוח מינימליים המוטלים על מי שאינו עובד ואינו עצמאי.
עם הצגת קבלות, קרן ההשתלמות תחזיר לעובד את מחצית מתשלומי הביטוח לאומי שהוא שילם בתקופה שלא עבד.

בחזרה לראש העמוד


חוב בעקבות חודש שהמעביד לא הוציא בגינו תלוש


6.9.2015 עובד שעבד שבוע בחודש 02/2014 ועוד שבוע בחודש 03/2014, משום מה המעביד לא הוציא לו תלוש בחודש זה, בחודש העוקב המעביד הוציא לו תלוש גם על חודש 04/2014 וגם עבור ההפרשים של חודש 02+03/2014, ביטוח לאומי שולח לו שהוא חייב בגין חודש 02+03/2014, האם הוא אמור לשלם?! או שכבר שולם עבורו בחודש 04/2014.


תשובה:

אם הביטוח לאומי שלח לו הודעת חיוב זה אומר שבגין החודשים הנ"ל אין לו דיווח כי הוא שכיר.
אני מציע או לבקש אישור בכתב מהמעביד המופנה לביטוח לאומי כדי שיבטלו את החיוב.
יתכן כי הביטוח לאומי ידרוש דוחות מתקנים לחודשים 20/14 ו- 03/14 כדי לבטל את החיוב שהרי כך היה המעביד לעשות מכתחילה לדווח.

בחזרה לראש העמוד


דיווח על הכנסה משכר ללא טופס 106


24.8.2015 אשת עצמאי דיווחה על הכנסה משכר ואין לה טפסי 106. ב"ל החליט לחייב אותה כעצמאית על סמך שומת מ"ה (בשומת מ"ה ההכנסה היא ממשכורת) האם המוסד נהג כשורה.


תשובה:

מעמדו של מבוטח שכיר בביטוח לאומי נקבע בהתאם לדיווחים של המעבידים.
אם אין טופס 106 על העובד להוכיח כי אכן הייתה שכירה.
קיימים מקרים שהמעבידים לא הוציאו טופס 106 של עובדיהם ובמיוחד במקרים בהם המעביד סגר את עסקו או פשט רגל.
במקרה הנ"ל המל"ל יהיה מוכן להכיר במבוטח כעובד שכיר במידה והעובד ימציא הוכחות על היותו מועסק אצל אותו מעביד כגון העתק של תלושי משכורת, אישור ממס הכנסה וכל הוכחה אחרת שתספק את דעתו של המל"ל.

בחזרה לראש העמוד


האם שכיר זכאי להטבות מס במס הכנסה ובביטוח לאומי


5.8.2015 עובד שכיר אושפז בבתי החולים, במשך 4 ימים, עקב התקף לב שני, שקיבל בתוך 3 שנים. העובד השכיר עבר צינטור והרופא אסר עליו לעבוד במשך כ- 3-4 חודשים, בשלב זה. מבדיקה שבצעתי הבנתי, שלשכיר לא מגיעות הטבות מס במס הכנסה ובביטוח לאומי.

רציתי לשאול, בבקשה, ידוע שלפקיד השומה ומוסד הביטוח לאומי, במסגרת החוק, יש אפשרות, להתחשב בעניינים מסוימים, לפנים משורת הדין.

רציתי לשאול, באופן כללי:

  1. מה השיקולים שהנישום יכול לפרוס בפני פקיד השומה או/ו לפנים מוסד הביטוח לאומי, על מנת, לקבל התייחסות וטיפול במקרים מסוימים לפנים משורת הדין ? (כגון, המקרה הרפואי המובא לעיל, וכן מקרים אחרים).
  2. מה הסעיפים בחוק המתייחסים לכך שפקיד השומה ומוסד הביטוח הלאומי יכולים להשתמש בסמכותם לפנים משורת הדין, לגבי מקרים מסוימים, ומה הם המקרים ?
  3. אודה לך אם תוכל להפנות אותי לסעיפים ספציפיים בחוק הביטוח הלאומי המתייחסים לתשובה בנושא ביטוח לאומי.

תשובה:

המבוטח אינו זכאי להטבות ממס הכנסה וביטוח לאומי כי :

ביטוח לאומי
אם לא מדובר על פגיעה בעבודה הוא יוכל להגיש רק בקשה לקצבת נכות כללית או לקבל גמלה במסגרת ביטוח תאונות במידה ויוכל להוכיח כי האירוע נגרם כתוצאה מחבלה בגופו מגורם חיצוני .
כמובן שהוא יוכל לקבל משכורת לתקופה של ימי המחלה שלא ניצל.

  • בסעיפים 150 עד 157 לפרק ו' בחוק הביטוח לאומי מפורטים התנאים לקבלת גמלה בגין תאונת עבודה.
  • בסעיפים 75 עד 1117 לפרק ה' לחוק הביטוח לאומי מפורטים התנאים לקבלת גמלה בגין פגיעה בעבודה.
  • בסעיפים 195 עד 214 לפרק ט' לחוק הביטוח לאומי מפורטים התנאים לקבלת גמלה בגין נכות.

מס הכנסה
ניתן לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה עם ביטוח לאומי. במידה וייקבע לו פטור מעל ל- 89% הוא יהיה זכאי לפטור על תקרת הכנסה של 73,680 במידה ותקופת הפטור תהיה נמוכה מ 180 יום ו 614,400 ₪ אם תאושר ו פטור מעל ל- 365 יום.

בכל מקרה במידה ויש לו ביטוח פרטי לאבדן כושר עבודה בחברת ביטוח פרטית, עליו להגיש תביעה.

בחזרה לראש העמוד


האם דמי התסגלות אינם חייבים בדמי ביטוח


5.8.2015 ביום שישי האחרון הופיע מנהל חברה הבודקת תלושי שכר בין היתר של צהל ולפי טענתו החזיר לצבא מליוני שקל בגין "דמי הסתגלות" הפטורים מדי ביטוח לאומי והצבא שילם ודיווח על דמי ההסתגלות כחייב בביטוח לאומי.דמי הסתגלות מדובר על חופשה המקבל קצין או בכירים בסקטור הפרטי בתקופה שבין ההודעה על סיום עבודתם ועד ניתק יחסי עובד מעביד.לטענתו יש גם חוזר על כך משנת 1995 של הביטוח הלאומי.
בקשתי/שאלתי: לקבל את החוזר משנת 1995 (או מראה מקום) – האם באמת דמי התסגלות אינם חייבים בדמי ביטוח (להבדיל ממס בריאות). דע עקא כי בתקופת ההסתגלות עדיין יש יחסי עובד-מעביד?


תשובה:

בהמשך הכתבה של יום השיש האחרון בערוץ 1 שבה טענו כי כי בתקופת חופשת השחרור שהיא מוגדרת כתקופת הסתגלות , המבוטח פטור מדמי ביטוח לאומי אני רוצה להגיב כדלקמן :
ההתבססות של התובעים הינה חוזר של המל"ל שהוצא ב- 1995.
יש לשים לב כי בחוזר הנ"ל שבו מפורטים תקופות הפטור על תשלומים כגון חופשת הסתגלות,פיצויים ופידיון ימי חופש, הינה רק אם נותקו יחסי עובד ומעביד.
ניתוק יחסי עובד ומעביד מתרחשים רק כשהעובד פורש ומקבל טופס 161.

בהיכרות אישית את הנשוא עם פורשי צ.ה.ל , חופשת ההסתגלות היא תמיד לפני יום הפרישה ובטופס ה161 שניתן לפורש , תאריך פרישה הוא תמיד לאחר חופשת ההסתגלות .
אי לכך לפי מיטב הבנתי תשלומי ההסתגלות יהיו חייבים בביטוח לאומי.
אתמול פניתי להנהלה הראשית של המל"ל כדי לקבל הבהרה לכתבה והם הסכימו לדעתי אך מסרו לי כי לאור הפרסום הרב שהיה בנושא עקב הכתבה , הם העבירו את הסוגיה לאישור המחלקה המשפטית
לכן אני מציע לחכות לתשובה אך אני ממליץ אישית לנכות מי ביטוח כי אם יקרה לעובד תאונה בזמן תקופת ההסתגלות, הוא לא יהיה מבוטח.
במידה ותתקבל הטענה של הפטור, תמיד יהיה ניתן להגיש תיקון ולקבל את כל דמי הביטוח ששולמו ביתר.

בחזרה לראש העמוד


 

 

 

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי, והמשיב או משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אינם אחראים לתוצאות השימוש בתשובות אלה.

 

 

איך נוכל לסייע לך?

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר