Netherlands
Languages

Languages

In 2018 is de samenwerking van RSM en Nyenrode Business Universiteit geïntensiveerd in de vorm van het RSM-Nyenrode Initiatief (RNI). Het RNI richt zich voornamelijk op fiscale, financiële en accountancy advisering voor het midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven, bedrijfsoverdrach­ten en (internationaal) vastgoed. Het RNI is onderverdeeld in drie hoofdonderdelen: de Leerstoel ‘Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht’, (interne) Educatie en Vastgoed.

De RSM-leerstoel ‘Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht’ wordt bekleed door Prof.dr. Roberto H. Flören. Met deze samenwerking worden er praktisch toepasbare onderzoeken op het gebied van familiebedrijven in Nederland uitgevoerd. Daarnaast worden er bijeenkomsten, presentaties en Round Tables Sessions georganiseerd voor klanten en medewerkers.

Het RNI stimuleert professionals van RSM om in een constant (bij)scholingstraject de praktijk aan de wetenschap te toetsen en opent voor studenten de deur tot de professionele wereld. Kennis vergaren maar vooral overbrengen, toepassen en inzetten om doelen te bereiken: dat kenmerkt de ware professional. RSM en Nyenrode streven ernaar zulke professionals te vormen, af te leveren en permanent scholen. 

Het onderdeel 'Vastgoed' behelst een reeks aan initiatieven op het gebied van (internationale) vastgoed. Vanuit Nyenrode is prof. dr. Tom Berkhout nauw betrokken en initieert het RNI onder andere de  European Real EstateTax Guide.