Het hebben van vermogen zorgt voor vele mogelijkheden, maar uitdagingen spelen ook een rol. De RSM Family Office ontzorgt en helpt met praktische zaken en financiële advisering, voor de nabije en verre toekomst.

Voor ons staat centraal dat u de vruchten kunt plukken van uw vermogen en kunt genieten van de kansen en mogelijkheden. Om uw focus op de mooie dingen te bewaren, wilt u zo min mogelijk rompslomp. Alle financiële, fiscale en juridische zaken kunt u bij ons onderbrengen, zodat uw privaat vermogen goed beheerd wordt, in overeenstemming met uw persoonlijke wensen. U bepaalt welke zaken u bij ons onderbrengt. Uiteraard kunnen wij ook schakelen met andere partijen die deels zorg voor uw bezit dragen.

 

Wat is de RSM Family Office?

De RSM Family Office is een dienst waarbij eigenaren van groot privaat vermogen worden bijgestaan en geadviseerd. Financiële besluiten kunnen vaak complexe gevolgen hebben.  RSM Family Office helpt u deze gevolgen te overzien en zo tot juiste keuzes te komen. Hierbij kijken we naar het heden en naar de toekomst en hebben we oog voor mogelijke veranderingen in uw situatie of in externe factoren.

Daarnaast is deze dienst, desgewenst, ook heel praktisch. Naast de grote beslissingen zijn er namelijk ook altijd veel day-to-day aspecten die energie kosten. Het beheren van bezit in binnen- en buitenland bijvoorbeeld. De rekeningen en de regels. Betalingen aan personeel. RSM Family Office neemt de zorg uit handen, daar waar u het uit handen wenst te geven. Tezamen komen we tot een plan van aanpak, waarin uw behoeften en de zorg voor uw vermogen centraal staan. Uiteraard zijn wij flexibel en kunnen we altijd inspelen op actualiteiten.

 

Rapporteren en sparren

Een Family Office-dienst kan op verschillende manieren worden ingericht. Wij zijn van mening dat we tézamen die inrichting moeten bepalen. Behoeftes kunnen met de jaren veranderen, externe factoren kunnen veranderen. RSM Family Office is een partner, flexibel en betrouwbaar. We hebben de mogelijkheid u te ondersteunen bij elk financiële, fiscale, juridische en organisatorisch aspect. In overleg beslissen we hoe en wat te rapporteren en wat u eventueel zelf graag wilt blijven doen. Wat voor u vaststaat is dat we een sparringpartner zijn en iedere bestaande of nieuwe situatie adviseren we weer vanuit het belang van uw vermogen.

 

Internationale ambities

Heeft u internationale ambities, bijvoorbeeld beleggingen in het buitenland of aanschaf van vastgoed, zoals woningen en vervoer. Net als in Nederland wijzigt de wet- en regelgeving ook in andere landen. RSM heeft een groot wereldwijd netwerk. Hierdoor kunnen wij snel schakelen met de specialisten in het betreffende land en zijn wij op de hoogte van de actuele regelgeving. Andersom staan wij ook klaar voor klanten uit het buitenland die een deel van hun vermogen of bezit in Nederland gesitueerd hebben. Zaak is dat we altijd snel kunnen  inspelen op de actualiteit en uw persoonlijke situatie.