Onder de Nederlandse Successiewet worden twee belastingen geheven: erfbelasting en schenkbelasting. Erfbelasting is van toepassing op nalatenschappen die worden verkregen van een inwoner van Nederland. Schenkbelasting is van toepassing op schenkingen die worden gedaan door een inwoner van Nederland. De woonplaats van de overledene of schenker is derhalve bepalend voor de heffing van Nederlandse erf- of schenkbelasting.

Sinds 2010 omvat de Nederlandse wetgeving geen overgangsrecht meer, wat wil zeggen dat erfenissen of schenkingen van onroerende zaken gelegen in Nederland die eigendom zijn van iemand die geen (fictief) inwoner is van Nederland, niet belastbaar zijn voor de Nederlandse erf- of schenkbelasting.
De Nederlandse erf- en schenkbelasting kent op dit moment aanzienlijke vrijstellingen voor de overdracht van bedrijfsvermogen door middel van een schenking of een nalatenschap. Onder bepaalde voorwaarden is de erfenis of schenking van bedrijfsvermogen (gedeeltelijk) vrijgesteld van Nederlandse erf- of schenkbelasting, waardoor dit een interessant instrument is voor vermogensplanning.

Uw eigen nalatenschap is mogelijk iets wat u zo snel mogelijk wilt regelen, vooral zolang u nog in goede gezondheid verkeert. Wanneer de planning van uw nalatenschap niet of niet vakkundig beoordeeld is, kan dit aanzienlijke financiële, juridische en economische risico's meebrengen.

Onze RSM-belastingexperts kunnen u helpen bij het structureren van uw vermogen en nalatenschap en ervoor zorgen dat volledig wordt voldaan aan de vereisten voor het fiscaal vriendelijk overdragen van uw vermogen bij schenken of overlijden. Dankzij hun diepgaande professionele kennis zijn onze experts in staat een vermogensplanning te maken waarin rekening wordt gehouden met alle relevante fiscale, juridische en economische factoren en kunnen zij u de zekerheid over uw vermogensplanning bieden die u nodig heeft.

Als onderdeel van de RSM Private Client Services groep werken we samen met RSM-experts op het gebied van schenk-en erfbelasting in verschillende landen. Op die manier zijn wij in staat een naadloze service te verlenen aan onze klanten die onder verschillende rechtsgebieden vallen en nationale belastingstelsels vereisen dat wij nauw samenwerken met belastingadviseurs in die landen.
 

Neem voor meer informatie contact op met: