Bij het leiden van een familiebedrijf komt u regelmatig fiscale vraagstukken tegen. Zowel wat betreft het hier-en-nu, maar zeker ook met betrekking tot de opvolging en de bedrijfsoverdracht. RSM is dé expert op het gebied van fiscale advisering en begeleiding van familiebedrijven. De focus op familiebedrijven die wij hanteren en onze kennis op dit gebied is wat ons onderscheidt.  RSM is dan ook trotse partner van Nyenrode, wat heeft geresulteerd in het RNI (RSM-Nyenrode Initiatief) en de leerstoel ‘Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht, Educatie en Vastgoed. Het thema RSM-Neyenrode Initiatief vertelt u daar alles over. Daarnaast zijn wij afgelopen jaar door Consultancy.nl uitgeroepen tot Diamond level adviseur voor Familiebedrijven; het hoogste niveau.

Dankzij onze persoonlijke benadering, werkt u samen met een vast team experts die u en de familie goed leren kennen en juist daarom van het beste advies kunnen voorzien. Wij begeleiden u graag bij de volgende onderwerpen.

Wij begeleiden u bij het regelen van uw bedrijfsopvolging en -overdracht

Samen met u onderzoeken we uw wensen op het gebied van bedrijfsopvolging. Zijn er kinderen of kleinkinderen die de ambitie hebben om het bedrijf te leiden, als u met pensioen gaat? En zo ja, kunnen zij dat al, of is er nog tijd nodig om ze in te werken of op te leiden? Wanneer er in de familie geen opvolger is, hoe ziet u de opvolging dan voor u?

Op tijd beginnen is bij bedrijfsopvolging en -overdracht van belang om het bedrijf met een gerust hart uit handen te kunnen geven. Wij kennen de mogelijkheden en stellen met u een stappenplan op om de gehele opvolging van A tot Z geregeld te hebben.

Heeft u al een noodplan opgesteld?

Niemand staat er graag bij stil, maar toch kan het gebeuren dat u plotseling wegvalt. Wat moet er dan gebeuren om het bedrijf te laten doordraaien? Door een goed noodplan op te stellen, voorkomt u dat er onder tijdsdruk of emotie dingen fout lopen. Zo kunt u een of meerdere mensen aanwijzen die (tijdelijk) de leiding krijgen. Het noodplan zorgt er dan ook voor dat zij bij de rekeningen en documenten kunnen die ze daarvoor nodig hebben. RSM  helpt u bij het opstellen en vastleggen van het noodplan. Bij een calamiteit zorgt u daarmee dat de juiste mensen de (tijdelijke) bevoegdheden krijgen die ze nodig hebben.

De zakelijke kant regelt u met een gedegen bedrijfsstrategie

Aan het ondernemerschap binnen een familiebedrijf zit een familiale en een zakelijke kant. De inrichting van de zakelijke kant, de keuzes en de richting waarin u groeit hebben consequenties, ook op fiscaal vlak. RSM begeleidt veel familiebedrijven en wij zijn bekend met de voor- en tegens van de mogelijke structuren en strategieën. Wij zetten onze kennis en ervaring graag in om uw bedrijf te ondersteunen bij het opstellen van een gedegen toekomstbestendige strategie.

Estate planning gaat over vermogensstructurering en overdracht van vermogen naar de volgende generatie. Wij nemen alle fiscale aspecten mee die uw eigen privésfeer en privévermogen aangaan;  zowel van uzelf als van uw gezin. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de diverse belangrijke life events, zoals trouwen, kinderen krijgen en scheiding. Estate planning is onlosmakelijk verbonden met verstandige keuzes op het gebied van schenken, huwelijkse voorwaarden en testamenten. Lees verder.

Bij de tweede of derde generatie familieleden is het vaak niet langer vanzelfsprekend dat iedereen ook in het familiebedrijf gaat werken. Dus is het van belang om de rol van alle familieleden goed te regelen. En hoe ziet u de verhoudingen met eigendom, aandelen, stemrecht en dividend van (schoon)familie en buitenstaanders? Wij begeleiden uw familiebedrijf graag bij het opstellen van een strategie, familiestatuut en met de voorbereidingen voor de volgende generatie(s). Lees verder.

Onder de Nederlandse erf- en schenkbelasting worden twee belastingen geheven: erfbelasting en schenkbelasting. Erfbelasting is van toepassing op nalatenschappen die worden verkregen van een inwoner van Nederland. Schenkbelasting is van toepassing op schenkingen die worden gedaan door een inwoner van Nederland. De woonplaats van de overledene of schenker is derhalve bepalend voor de heffing van Nederlandse erf- of schenkbelasting. Lees verder.

Wij verzorgen jaarlijks voor u de aangiften inkomstenbelasting en indien nodig de schenk- en erfbelasting. Zo kunt u ervan op aan dat u voldoet aan uw verplichtingen en maakt u optimaal gebruik van alle fiscale regelingen, dankzij de actuele kennis van onze fiscale experts. Lees verder. 

Als u een (deel van) uw familiebedrijf verkoopt, dan kunt u van de ene op de andere dag een groot (privaat) vermogen bezitten. Dat biedt mogelijkheden, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. De dienst Family Office van RSM neemt u werk en zorgen uit handen en borgt dat uw vermogen beheerd wordt, zoals u dat wenst. Wij staan u bij en schakelen met andere partijen als dat nodig is. En heeft u internationale wensen of ambities, dan helpt ons wereldwijde netwerk van experts ervoor dat alles tot in de puntjes geregeld wordt. Zo kunt u met een gerust hart genieten van de vruchten van uw vermogen. Lees verder.

Meer informatie?

Neem dan contact op met de afdeling Familiebedrijven van RSM en stel uw vragen over uw familiebedrijf aan ons.