Buy-side & vendor due diligence 

 

RSM Belgium heeft ruime ervaring in het uitvoeren van acquisitie en vendor due diligence.

 

Wat is een buy-side due diligence? 

Een buy-side due diligence is een audit van het over te nemen bedrijf, uitgevoerd door de potentiële overnemer. De bedoeling is om bepaalde overnamerisico's, die verbonden zijn aan de doelwitonderneming, in kaart te brengen en te beperken.

De geanalyseerde gebieden zijn over het algemeen de volgende:

 • Controle financiële staten
 • Nazicht business plan
 • Analyse fiscale en sociale risico's
 • Analyse wettelijke en reglementaire risico's
 • Analyse risico’s voor geschillen en mogelijke claims (lopende en/of potentiële)
 • Controle eigendom van de activa
 • Inventaris waarborgen
 • ……  
   

Wat is een vendor due diligence?

Een vendor due diligence is vergelijkbaar met een buy-side due diligence. Deze wordt echter aangevraagd door de aandeelhouders van het over te laten bedrijf. Het is bedoeld voor potentiële kopers, met als doel hen snel te overtuigen en hen toe te laten eveneens snel een bod neer te leggen.  

Een vendor due diligence heeft verschillende voordelen en maakt het vooral mogelijk om:

 • zwakke punten of problemen anticipatief onder de aandacht te brengen en zodoende de transactie veilig te stellen en de waarde van het bedrijf te maximaliseren  
 • het verkoop- of investeringsproces te versnellen en goed onder controle te houden
 • de interne organisatie zo min mogelijk te verstoren tijdens het overnametraject  

 

Een vendor due diligence geeft aandeelhouders de mogelijkheid om consistente en veilige financiële informatie te communiceren aan verschillende kopers en potentiële investeerders.

In het algemeen dekt een due diligence alle boekhoudkundige en financiële (upstream en downstream) elementen, maar ook de fiscale, operationele, commerciële, strategische, pensioen- en personeelsaspecten.