Voorbereiden van het informatiememorandum

 

Het informatiememorandum is een samenvatting van de essentiële informatie van het te verkopen bedrijf, die na ontvangst van de teaser en na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring wordt meegedeeld aan potentiële kopers die hun belangstelling hebben getoond.

RSM Belgium heeft ruime ervaring met het opstellen van informatiememoranda. Deze omvatten doorgaans een beschrijving van de onderneming en haar markt, historische en verwachte financiële informatie, HR en juridisch organigram, overzicht van strategische referenties, enz.

Belangrijk is dat het een enthousiasmerend verhaal is, dat aansteekt en kandidaat-overnemers ertoe aanzet om meer te willen weten over het bedrijf.

 

Informatiememoranda worden bij RSM Belgium altijd door ons persoonlijk toegelicht aan kandidaat-overnemers.